Praktijkvoorbeelden

Wikimedia-platformen als toeleiding tot en verrijking van het archief van DE SINGEL

DE SINGEL is sinds 1980 actief als kunstencentrum. Tijdens de voorbije decennia ontstond een rijk archief dat tot vandaag verder aangroeit. Heel wat internationaal bekende en minder bekende (maar da...

Lees meer

Digitaliseren van dia’s van Anne-Mie Van Kerckhoven

In 2014 wilde Anne-Mie Van Kerckhoven voor een boek dia’s van opstellingen en beeldenreeksen van haar werk gebruiken. Daarvoor moesten de dia’s gedigitaliseerd worden. PACKED (nu meemoo) ondersteunde...

Lees meer

Opstellingsplannen ontwerpen voor de sculpturen van Bernd Lohaus

Hoe zorg je ervoor dat in de toekomst objecten, (kunst)werken of decors correct opgesteld kunnen worden zonder dat je zelf steeds aanwezig moet zijn? In dit pilootproject werd aan de hand van vijf ku...

Lees meer

Het veiligstellen van films en bijhorende magneetbanden die zijn aangetast door het azijnsyndroom bij Opera Ballet Vlaanderen

In het archief van Opera Ballet Vlaanderen werd in de nasleep van het maken van de inventaris van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector een doos filmmateriaal aangetroffen m...

Lees meer

Een kennisborgingsproject bij Netwerk

Aan de hand van het geheugen van artistiek directeur Paul Lagring controleerde Netwerk of er essentiële informatie ontbrak in het archief. Interviews werden afgenomen en op basis van de bevindingen w...

Lees meer

Het detecteren bij podiumkunstenorganisaties van films en bijhorende magneetbanden die zijn aangetast door het azijnsyndroom

In 2015-2016 inventariseerden Het Firmament en PACKED vzw de audiovisuele archieven in de podiumkunstensector. Een aantal van deze archieven bevatten filmmateriaal. Omdat we vermoedden dat een deel v...

Lees meer

FLACC-projectarchieven en -collecties toegankelijk maken met ICA-AtoM

Kunstenwerkplaats FLACC installeerde een databank voor het archief die door eigen medewerkers, kunstenaars en onderzoekers gebruikt kan worden om eenvoudig informatie terug te vinden. Op deze manier...

Lees meer

De beschrijving van muziekinstrumenten. De collectie van Stichting Logos als case

Stichting Logos beheert een collectie van meer dan 200 niet-traditionele muziekinstrumenten, gebouwd door Godfried-Willem Raes. Om het beheer van die collectie te vergemakkelijken en haar draagvlak t...

Lees meer

Opruimen en selecteren van de archiefruimte van Zinnema

Samenvatting Na te hebben deelgenomen aan een workshop archiefzorg van het AMVB en het daaraan gelinkte plaatsbezoek nam Zinnema de eigen archiefruimte onder handen. Door de afwezigheid van een sel...

Lees meer

Het erfgoed van Circus Ronaldo geïnventariseerd door vrijwilligers

Circus Ronaldo beheert een honderdtal decordoeken (ca. 1910-1960), geschilderd door Willem, Jan, Richard en Florent Van den Berghe, de voorouders van de familie Ronaldo. Samen met de vrijwilligers ui...

Lees meer

Lessen trekken uit StageTube, een multimediale webdocu

CEMPER, Kunstenpunt en meemoo maakten een mini-documentaire over podiumtechnisch erfgoed binnen het gezamenlijke project StageTube. Met StageTube wilden we onderzoeken op welke manier het gedigitalis...

Lees meer

Beheer van digitale bestanden bij architectenbureau MDMA

Met het architectenbureau MDMA werd er gezocht naar procedures om het ontwerpproces van architectuurprojecten beter te bewaren en te documenteren. Probleemstelling Computerhygiëne is een grote u...

Lees meer

Ontsluiting van het archief van de architectuurwerking van deSingel

De internationale kunstcampus deSingel speelde vanaf de jaren 1980 een belangrijke rol in de uitbouw van een architectuurcultuur in Vlaanderen, door de organisatie van tentoonstellingen met buiten- e...

Lees meer

Evaluatie van de archiefwerking van BRONKS

Het Firmament en PACKED vzw evalueerden op vraag van het theaterhuis de archiefwerking van BRONKS. Op basis van deze evaluatie werden aanbevelingen geformuleerd en concrete acties voorgesteld waarmee...

Lees meer

Bij De Munt is online opera al jaren een nieuwe werkelijkheid

Veel operahuizen openen tijdens de coronacrisis digitaal hun deuren. De Koninklijke Muntschouwburg, het operahuis in Brussel, biedt al sinds 2011 een online programmering aan. Na iedere laatste voor...

Lees meer

Ordenen en verpakken van archief Ugo Dehaes

In het kader van een stage bij Het Firmament (nu CEMPER) voor de Master na Master opleiding Archivistiek: Erfgoed- en Hedendaags Documentbeheer aan de VUB te Brussel werd nagegaan waaruit het archie...

Lees meer

Decormaquettes in De Munt

Het archief van De Munt bevatte in 2010 een 50-tal decormaquettes en dit aantal groeit nog steeds verder aan. De archiefdienst van De Munt ontwikkelde een eenduidige procedure voor het creëren (in f...

Lees meer

Creatie van een videokunstwerk met het archief van de Beursschouwburg

In 2015 vierde de Brusselse kunstorganisatie Beursschouwburg haar vijftigste verjaardag. Voor die gelegenheid werden allerlei festiviteiten georganiseerd waarbij werd teruggekeken naar het verleden, ...

Lees meer

De ontwikkeling van een logische mappenstructuur in Netwerk Aalst

Dit pilootproject documenteert de wijze waarop Netwerk een overkoepelende mappenstructuur opgezet heeft naar analogie met de ordening van het fysiek archief. Dit project werd gerealiseerd met de m...

Lees meer

Een eerste ordening en plaatsingslijst van het archief van Theater Antigone

In 2015 verhuisde Theater Antigone naar een kantoorruimte naast hun speelzaal in de Overleiestraat te Kortrijk. Het archief werd, na een eerste selectie, mee overgebracht naar het nieuwe kantoor. Net...

Lees meer

Een tijdelijk noodonderkomen voor het audiovisuele archief van Svend Thomsen / TVF

Dit praktijkvoorbeeld licht toe hoe er een geschikte tijdelijke opslagruimte werd gevonden voor het audiovisuele archief van Svend Thomsen / TVF dat videoproducties bevat over uiteenlopende aspecten ...

Lees meer

Een inventaris op stukniveau met vrijwilligers uit de achterban van Theater Aan Zee

Een inventarisatie op stukniveau is tijdrovend werk en niet altijd even zinvol voor alle delen van je archief en collectie. Toch zijn er in bepaalde contexten goede argumenten om documenten of obje...

Lees meer

Terugblikken op 20 jaar Theater Aan Zee met een online tentoonstelling

Naar aanleiding van de twintigste editie Theater Aan Zee (TAZ) in 2016 wilde het Oostendse theaterfestival terugblikken op haar verleden. Met Er TAZ Eens zetten ze in op een online tentoonstelling di...

Lees meer

Archief opruimen met Tristero

Dit praktijkvoorbeeld licht toe hoe bij het Brusselse theatergezelschap Tristero een opruimdag voor het fysieke archief georganiseerd werd om een toegankelijker en overzichtelijker archief te verkrij...

Lees meer

Capteren van data van 3,5-inch diskettes van House for Electronics Arts (HeK)

In mei 2018 kreeg PACKED vzw van HeK (House for Electronic Arts)[1] de vraag om data te capteren van 3,5-inch diskettes. Het ging om de digitale kunstwerken Raoul A. Pictor cherche son style (1993)[...

Lees meer

Capteren van data van verouderde dragers van Opera Ballet Vlaanderen

In de zomer van van 2017 probeerde PACKED vzw data af te halen van een collectie verouderde dragers van Opera Ballet Vlaanderen. Het gaat om cd-r's, cd-rw's, zipdisks, SyQuests en magneto-optical sc...

Lees meer

Archiefzorg bij Annie Gentils Gallery

In dit pilootproject wordt een overzicht gegeven van het parcours dat Annie Gentils aflegde voor de inventarisatie van haar archief zodat het bruikbaar en toegankelijk is. Ze wil graag foto’s en docu...

Lees meer

Jobstudent werkt op archief bij KVS

De KVS nam deel aan het archiefdoorlichtingsproject voor podiumkunstenorganisaties van PACKED en Het Firmament. Het hieruit resulterende evaluatierapport bevatte een takenlijst die bij uitvoering ...

Lees meer

Overdracht van het fysieke en digitale archief van kunstencentrum Vooruit

Omwille van verbouwingen en het afbouwen van de erfgoedwerking besloot kunstencentrum Vooruit het digitale en fysieke archief en collectie over te dragen aan Amsab-ISG. Het archief werd in kaart ge...

Lees meer

Handbibliotheek beschrijven met LibraryThing

PACKED testte het online platform LibraryThing om de eigen collectie – voornamelijk bestaande uit boeken, tijdschriften en dvd’s - te beschrijven. Met een goed overzicht op deze collectie wilde PACKE...

Lees meer

Het archief van iMAL in kaart brengen

Een overzicht maken is een eenvoudige manier om snel in grote lijnen de inhoud van je archief te kennen en verdere prioriteiten te bepalen. iMAL beschikt over een uitgebreid archief dat ongeordend e...

Lees meer

Omgang met rechten in de TRANSIT-collectie

In 2014 vond voor de vijftiende keer het TRANSIT Festival voor Nieuwe Muziek plaats in Leuven. Tal van partituren, opnames, programmaboeken, etc. documenteren dit festival. Een groot deel van de part...

Lees meer

Preserveren van digitale kunst: uitdagingen en oplossingen uit de praktijk

De preservering van digitale kunstwerken brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Een zorgvuldige bewaring van de essentiële hard- en software is aanbevolen, maar soms kom je op een punt waarop (...

Lees meer

Registratie en identificatie van video- en audiotapes bij Damaged Goods voor digitalisering

Dansgezelschap Damaged Goods wil het audiovisuele archief laten digitaliseren zodat het voor de toekomst bewaard en raadpleegbaar blijft. In een eerste fase werd het materiaal volgens het registratie...

Lees meer

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: