Praktijkvoorbeelden

Bij De Munt is online opera al jaren een nieuwe werkelijkheid

Veel operahuizen openen tijdens de coronacrisis digitaal hun deuren. De Koninklijke Muntschouwburg, het operahuis in Brussel, biedt al sinds 2011 een online programmering aan. Na iedere laatste voor...

Lees meer

Ordenen en verpakken van archief Ugo Dehaes

In het kader van een stage bij Het Firmament (nu CEMPER) voor de Master na Master opleiding Archivistiek: Erfgoed- en Hedendaags Documentbeheer aan de VUB te Brussel werd nagegaan waaruit het archie...

Lees meer

Decormaquettes in De Munt

Het archief van De Munt bevatte in 2010 een 50-tal decormaquettes en dit aantal groeit nog steeds verder aan. De archiefdienst van De Munt ontwikkelde een eenduidige procedure voor het creëren (in f...

Lees meer

Creatie van een videokunstwerk met het archief van de Beursschouwburg

In 2015 vierde de Brusselse kunstorganisatie Beursschouwburg haar vijftigste verjaardag. Voor die gelegenheid werden allerlei festiviteiten georganiseerd waarbij werd teruggekeken naar het verleden, ...

Lees meer

De ontwikkeling van een logische mappenstructuur in Netwerk Aalst

Dit pilootproject documenteert de wijze waarop Netwerk een overkoepelende mappenstructuur opgezet heeft naar analogie met de ordening van het fysiek archief. Dit project werd gerealiseerd met de med...

Lees meer

Een eerste ordening en plaatsingslijst van het archief van Theater Antigone

In 2015 verhuisde Theater Antigone naar een kantoorruimte naast hun speelzaal in de Overleiestraat te Kortrijk. Het archief werd, na een eerste selectie, mee overgebracht naar het nieuwe kantoor. Net...

Lees meer

Een tijdelijk noodonderkomen voor het audiovisuele archief van Svend Thomsen / TVF

Dit praktijkvoorbeeld licht toe hoe er een geschikte tijdelijke opslagruimte werd gevonden voor het audiovisuele archief van Svend Thomsen / TVF dat videoproducties bevat over uiteenlopende aspecten ...

Lees meer

Een inventaris op stukniveau met vrijwilligers uit de achterban van Theater Aan Zee

Een inventarisatie op stukniveau is tijdrovend werk en niet altijd even zinvol voor alle delen van je archief en collectie. Toch zijn er in bepaalde contexten goede argumenten om documenten of object...

Lees meer

Archief opruimen met Tristero

Dit praktijkvoorbeeld licht toe hoe bij het Brusselse theatergezelschap Tristero een opruimdag voor het fysieke archief georganiseerd werd om een toegankelijker en overzichtelijker archief te verkrij...

Lees meer

Capteren van data van 3,5-inch diskettes van House for Electronics Arts (HeK)

In mei 2018 kreeg PACKED vzw van HeK (House for Electronic Arts)[1] de vraag om data te capteren van 3,5-inch diskettes. Het ging om de digitale kunstwerken Raoul A. Pictor cherche son style (1993)[...

Lees meer

Capteren van data van verouderde dragers van Opera Ballet Vlaanderen

In de zomer van van 2017 probeerde PACKED vzw data af te halen van een collectie verouderde dragers van Opera Ballet Vlaanderen. Het gaat om cd-r's, cd-rw's, zipdisks, SyQuests en magneto-optical sc...

Lees meer

Archiefzorg bij Annie Gentils Gallery

In dit pilootproject wordt een overzicht gegeven van het parcours dat Annie Gentils aflegde voor de inventarisatie van haar archief zodat het bruikbaar en toegankelijk is. Ze wil graag foto’s en docu...

Lees meer

Jobstudent werkt op archief bij KVS

De KVS nam deel aan het archiefdoorlichtingsproject voor podiumkunstenorganisaties van PACKED en Het Firmament. Het hieruit resulterende evaluatierapport bevatte een takenlijst die bij uitvoering ...

Lees meer

Overdracht van het fysieke en digitale archief van kunstencentrum Vooruit

Omwille van verbouwingen en het afbouwen van de erfgoedwerking besloot kunstencentrum Vooruit het digitale en fysieke archief en collectie over te dragen aan Amsab-ISG. Het archief werd in kaart geb...

Lees meer

Projectarchieven en -collecties van FLACC ontsluiten met ICA-ATOM

Kunstenwerkplaats FLACC installeerde een databank voor het archief die door eigen medewerkers, kunstenaars en onderzoekers gebruikt kan worden om eenvoudig informatie terug te vinden. Op deze manier ...

Lees meer

Handbibliotheek beschrijven met LibraryThing

PACKED testte het online platform LibraryThing om de eigen collectie – voornamelijk bestaande uit boeken, tijdschriften en dvd’s - te beschrijven. Met een goed overzicht op deze collectie wilde PACKE...

Lees meer

Het archief van iMAL in kaart brengen

Een overzicht maken is een eenvoudige manier om snel in grote lijnen de inhoud van je archief te kennen en verdere prioriteiten te bepalen. iMAL beschikt over een uitgebreid archief dat ongeordend e...

Lees meer

Omgang met rechten in de TRANSIT-collectie

In 2014 vond voor de vijftiende keer het TRANSIT Festival voor Nieuwe Muziek plaats in Leuven. Tal van partituren, opnames, programmaboeken, etc. documenteren dit festival. Een groot deel van de part...

Lees meer

Preserveren van digitale kunst: uitdagingen en oplossingen uit de praktijk

De preservering van digitale kunstwerken brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Een zorgvuldige bewaring van de essentiële hard- en software is aanbevolen, maar soms kom je op een punt waarop (...

Lees meer

Registratie en identificatie van video- en audiotapes bij Damaged Goods voor digitalisering

Dansgezelschap Damaged Goods wil het audiovisuele archief laten digitaliseren zodat het voor de toekomst bewaard en raadpleegbaar blijft. In een eerste fase werd het materiaal volgens het registratie...

Lees meer

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: