Vlaams Architectuurinstituut

Logo Vlaams Architectuurinstituut - Nederlands

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Het creëert een ontmoetingsplek voor iedereen die architectuur wil maken, delen en beleven.

Het VAi is de referentie voor architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel. We maken het publiek attent op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, stimuleren het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen/steden en verspreiden kennis over architectuur. Het VAi beheert een zeer rijke collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. De collectie stelt ons in staat om een brug te slaan tussen heden, verleden en toekomst van architectuur.

Binnen het Vlaams Architectuurinstituut opereert het VAi Kenniscentrum. Het Kenniscentrum zet zich in voor het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving 'van stoel tot stad' en ondersteunt alle spelers die een werking rond dit erfgoed ontplooien.

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: