Letterenhuis

Het Letterenhuis is het literatuurarchief van Vlaanderen. Als 'geheugen van de Vlaamse literatuur' verzamelt, bewaart en ontsluit het Letterenhuis het archivalische en documentaire erfgoed van Vlaamse schrijvers, theaterauteurs en dichters, maar ook van personen en organisaties die actief zijn binnen de literatuur, zoals vertalers, illustratoren en uitgeverijen.

Correspondenties, handschriften en documenten vormen het bronnenmateriaal bij uitstek voor cultureel-historisch onderzoek, teksteditie, biografie en literatuurgeschiedenis. Bezoekers kunnen via de databank Agrippa de collectiebeschrijvingen online bekijken en de stukken in de leeszaal opvragen en raadplegen. Via tentoonstellingen, activiteiten en lezingen biedt het Letterenhuis een kijk op 200 jaar Vlaamse literatuurgeschiedenis, en vinden boeiende ontmoetingen plaats tussen woordkunstenaars, lezers, dichters, uitgeverijen en het publiek.

Het Letterenhuis stimuleert ook de zorg voor het literaire erfgoed. Als hét letterenarchief van en voor Vlaanderen, wil het schrijvers, organisaties en verzamelaars blijvend attenderen op de culturele waarde en het belang van hun archieven. Zij kunnen ook steeds terecht bij het Letterenhuis voor advies omtrent archiefzorg of -overdracht.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen: letterenhuis@antwerpen.be!

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: