AMVB - Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

logo AMVB

Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) verzekert de verwerving, het beheer, het onderzoek en de valorisatie van archieven en collecties van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen.

Materieel en immaterieel erfgoed vormen bouwstenen voor het collectief geheugen en beïnvloeden de hedendaagse maatschappelijke waardering van de rol van een gemeenschap. Het AMVB maakt het erfgoed zichtbaar en bruikbaar en stimuleert de bewustwording van de maatschappelijke relevantie ervan. Het AMVB ontdekt niet alleen nieuw erfgoed door actieve prospectie, maar via het faciliteren van onderzoek en (her)gebruik faciliteert het ook de herontdekking van vergeten erfgoed. Door de vorming van nieuwe betekenislagen bevordert het AMVB de (her)interpretatie van erfgoed door de gemeenschap.

Naast een faciliterende neemt het AMVB ook een ondersteunende rol op. Het deelt expertise en organiseert vormingen rond erfgoed en informatie. Hierbij zet het AMVB in op zowel ervaringsgericht als formeel leren voor jong en oud, voor professioneel en amateur.

Als een gastvrij en open huis richt het AMVB voor iedereen binnen en buiten Brussel die de stad van gisteren en van vandaag wil ontdekken en beleven. Dit kunnen Nederlands- of meertalige Brusselaars zin, uitwijkelingen die zich blijvend met Brussel identificeren of Vlamingen die door Brussel onderling verbonden zijn. Elke geïnteresseerde in het heden en verleden van Brussel, haar inwoners en haar instellingen kan bij het AMVB terecht.

Meer informatie over het aanbod en contactgegevens zijn terug te vinden op de website van het AMVB.

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: