Zichtbaar maken

Eens je weet welke archieven en collecties je in huis hebt, kan je ze zichtbaar maken voor derden. Je kan een archief als geheel vindbaar maken of enkel een aantal (top)stukken. Dat kan op je eigen website, maar ook in gespecialiseerde erfgoeddatabanken. Zo is er de Archiefbank, die archieven en collecties van personen en organisaties over heel Vlaanderen in kaart brengt. Daarnaast zijn er ook regionale erfgoed- of beeldbanken.

Door je archief en collectie(s) te registreren en vindbaar te maken, kunnen geïnteresseerden zien dat jij of je organisatie een archief of collectie bezit en wat ze inhouden. Zo wordt het bruikbaar voor onderzoek, publiekswerking, als inspiratiebron voor nieuwe creaties...Voor je je archief of collectie zichtbaar kan maken, heb je een beschrijving nodig. Dit kan je doen aan de hand van de tool Maak een beschrijving van je archief of collectie op het hoogste niveau.

Registeren in de Archiefbank/en

Registering your archive or collection in the Archiefbank Vlaanderen database is a simple and accessible way to greatly increase its public visibility. In this article, you’ll learn: What is Archi...

Lees meer

Vergroot de bruikbaarheid van je archief

Je archief is van groot nut voor de werking van je eigen organisatie, maar ook mensen van buiten je organisatie kunnen interesse hebben in de inhoud van je archief of collectie. Door externen toega...

Lees meer

Registeren in de Archiefbank

Het registreren van je archief of collectie in de Archiefbank van Archiefpunt vzw is een eenvoudige en laagdrempelige manier om de publieke zichtbaarheid ervan sterk te vergroten. In deze tool leer ...

Lees meer

Toon je archief en/of collectie(s) online

Een goede manier om je archief of collectie een grotere bekendheid te geven is om deze online vindbaar en/of doorzoekbaar te maken. Je kan dit doen voor je collectie in zijn geheel, of door afzonder...

Lees meer

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: