Zichtbaar maken

Eens je weet welke archieven en collecties je in huis hebt, kan je dit zichtbaar maken voor derden. Je kan een archief als geheel vindbaar maken of enkel voor een aantal (top)stukken. Dat kan op je eigen website, maar ook in gespecialiseerde erfgoeddatabanken. Zo is er Archiefbank Vlaanderen, die archieven en collecties van personen en organisaties over heel Vlaanderen in kaart brengt, maar ook regionale erfgoed- of beeldbanken.

Door je archief en collectie(s) te registreren en vindbaar te maken, kunnen geïnteresseerden zien dat jij of je organisatie een archief en collectie(s) bezit en wat ze inhouden. Zo wordt het bruikbaar voor onderzoek, publiekswerking, als inspiratiebron voor nieuwe creaties, ...

Voor je je archief en collectie(s) zichtbaar kan maken, heb je een beschrijving nodig. Dit kan je doen aan de hand van de tool Maak een beschrijving van je archief of collectie op het hoogste niveau.

Registreren in Archiefbank Vlaanderen

Wat is Archiefbank Vlaanderen? Archiefbank Vlaanderen verzamelt gegevens over archieven en collecties van personen, families, privaatrechtelijke verenigingen, organen, bedrijven en instellingen. Arc...

Lees meer

Toon je archief en/of collectie(s) online

In deze tool gaan we dieper in op de verschillende manieren om je archief en/of collectie(s) online vindbaar te maken. Je kan opteren voor je eigen website of een gespecialiseerde erfgoeddatabank. In...

Lees meer

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: