Creative Commons-licentie als een oplossing voor de rechtenproblematiek

Hoe werken de Creative Commons-licenties?

Bij het kiezen van een licentie beantwoordt een Creative Commons-licentiegever de volgende vragen:

  1. Wil ik dat bij elk gebruik van mijn werk mijn naam wordt vermeld?
  2. Mogen anderen mijn werk aanpassen?
  3. Mogen anderen commercieel gebruik maken van mijn werk?
  4. Als het werk aangepast mag worden, moet het dan onder dezelfde voorwaarden beschikbaar gemaakt worden? Dit is het principe van ‘GelijkDelen’ en helpt om open content te laten groeien. GelijkDelen is geïnspireerd op de GNU General Public License, die vaak in open source softwareprojecten wordt gebruikt.

De antwoorden op de vragen geven de maker inzicht onder welke voorwaarden zijn werk gebruikt kan worden.

Welke licenties bestaan er?

Naamsvermelding - CC BY

Deze licentie staat anderen toe om het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren en om afgeleide werken te maken, zelfs voor commerciële doeleinden, mits naamsvermelding van maker. Dit is de meest vrije licentie. Ze is aangeraden om maximale verspreiding en gebruik van gelicenseerd materiaal te stimuleren.

Naamsvermelding-GelijkDelen - CC BY-SA

Deze licentie staat anderen toe om het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, om afgeleid materiaal te maken en te gebruiken voor commerciële doeleinden – maar uitsluitend als de maker vermeld wordt en het werk onder identieke voorwaarden worden verspreid. Deze licentie wordt vaak vergeleken met de ‘copyleft’ vrije en open source software licenties. Alle afgeleide werken mogen ook voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Deze licentie wordt gebruikt door Wikipedia en is aangeraden voor alle materialen die voordeel hebben bij integratie binnen Wikipedia of soortgelijke projecten.

Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken - CC BY-ND

Deze licentie staat anderen toe het werk in zijn geheel te distribueren, zowel commercieel als niet commercieel, zolang het ongewijzigd is en de naam van de auteur wordt vermeld.

Naamsvermelding-NietCommercieel - CC BY-NC

Deze licentie staat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op het werk van de auteur gebaseerd is zolang dit geen commerciële doeleinden heeft en uitsluitend als de auteur wordt vermeld als maker. Afgeleide werken mogen onder andere voorwaarden worden verspreid.

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen - CC BY-NC-SA

Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteur vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken - CC BY-NC-ND

Deze licentie is de meest restrictieve van de zes licenties. Ze staat anderen alleen toe om het werk van de auteur te gebruiken en te delen met anderen, zolang dat gebruik het werk intact laat en niet commercieel is.

Auteur: Sanne Van Bellingen (PACKED vzw)

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: