Rechten

Kennis over de rechten op (delen van) je archief of collectie is belangrijk als je het wilt reproduceren, (her)gebruiken of ontsluiten. Als (co)auteur of maker van een document of een object, bezit je ook de auteursrechten erop. Wil je een werk van iemand anders ontsluiten of hergebruiken, dan moet je die auteursrechten respecteren. Bovendien is het belangrijk om bij de creatie van nieuwe werken duidelijke afspraken te maken met derden. Als je vóór het creatieproces zorgvuldig noteert wie de rechthebbenden zijn en welke rechten er op items uit je archief en collectie rusten, wordt dat later hergebruik vergemakkelijkt.

In dit onderdeel lees je welke rechten allemaal kunnen spelen. Je leert tevens hoe je ze klaart wanneer je materiaal wilt hergebruiken waarvan je niet zelf de (enige) rechthebbende bent. Je maakt eveneens kennis met de mogelijkheden van Creative Commons-licenties en met de impact van de privacywetgeving (GDPR) op je archief- en collectiewerking.

In het najaar van 2020 organiseerden de TRACKS-partners een webinar en Q&A rond auteursrechten. Het (volledig ondertitelde) webinar kan je hieronder herbekijken. Het beantwoordt vragen als:

  • Welke soorten rechten zijn er? (04 min 20 s - 18 min 21s )
  • Wat kan en mag met archiefmateriaal volgens het auteursrecht? (18 min 22 s - 22 min 13 s)
  • Welke afspraken maak je rond rechten op het moment van creatie van een nieuw werk (22 min 30 s - 26 min 14 s)
  • Wat moet je documenteren bij het vastleggen van rechten? (26 min 15 s - 30 min 02 s)Op 24 januari 2023 organiseerde Cultuurloket het webinar: bescherming van je werk. Het volledige webinar kan je hieronder herbekijken. Het beantwoordt vragen als:

  • Auteursrechten & naburige rechten: the basics (3 min 10 s - 24 min 45 s)
  • Wanneer kan ik andermans werk gebruiken? (24 min 45 s - 46 min 41 s)
  • Hoe draag je je rechten correct over? (46 min 41 s - 1 u 12 min)
  • Hoe kan je verdienen aan je auteursrechten? (1 u 12 min - 1 u 36 min)
  • Auteursrechten & de online omgeving (1 u 36 min - 1 u 48 min)


Modelovereenkomsten voor opdrachten aan freelancers

Wanneer je als organisatie wilt werken met freelancers (bijv. fotografen), is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en dat deze op papier worden gezet. Hiervoor zijn een aantal m...

Lees meer

Checklist voor het klaren van rechten

Wanneer je documenten of beeldmateriaal uit je archief wil (her)gebruiken of publiek toegankelijk maken, moet je eerst nagaan of er auteursrechten op rusten. In deze tool leer je het volgende: Wann...

Lees meer

Creative Commons-licentie als een oplossing voor de rechtenproblematiek

In plaats van via auteursrecht de volledige controle te behouden over je werk, kan je er als rechthebbende een Creative Commons-licentie aan toekennen. Daardoor kunnen anderen onder bepaalde voorwaa...

Lees meer

De GDPR en archiefzorg: wat is er nog mogelijk?

De GDPR biedt verregaande bescherming voor privacy en persoonsgegevens. Deze wetgeving heeft ook gevolgen voor archiefzorg. Gelukkig kan je binnen het kader van archiefzorg gebruik maken van enkele ...

Lees meer

Soorten rechten

Op je archief of collectie kunnen verschillende soorten rechten gelden. Wanneer je stukken publiek toegankelijk wilt maken, is het van belang dat deze rechten geklaard zijn. In deze tool leer je h...

Lees meer

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: