Rechten

Kennis over de rechten op (delen van) je archief of collectie is belangrijk als je het wilt reproduceren, (her)gebruiken of ontsluiten. Als (co)auteur of maker van een document of een object, bezit je ook de auteursrechten erop. Wil je een werk van iemand anders ontsluiten of hergebruiken, dan moet je die auteursrechten respecteren. Bovendien is het belangrijk om bij de creatie van nieuwe werken duidelijke afspraken te maken met derden. Als je vóór het creatieproces zorgvuldig noteert wie de rechthebbenden zijn en welke rechten er op items uit je archief en collectie rusten, wordt dat later hergebruik vergemakkelijkt.

In dit onderdeel lees je welke rechten allemaal kunnen spelen. Je leert tevens hoe je ze klaart wanneer je materiaal wilt hergebruiken waarvan je niet zelf de (enige) rechthebbende bent. Je maakt eveneens kennis met de mogelijkheden van Creative Commons-licenties en met de impact van de privacywetgeving (GDPR) op je archief- en collectiewerking.

In het najaar van 2020 organiseerden de TRACKS-partners een webinar en Q&A rond auteursrechten. Het (volledig ondertitelde) webinar kan je hieronder herbekijken. Het beantwoordt vragen als:

  • Welke soorten rechten zijn er? (04 min 20 s - 18 min 21s )
  • Wat kan en mag met archiefmateriaal volgens het auteursrecht? (18 min 22 s - 22 min 13 s)
  • Welke afspraken maak je rond rechten op het moment van creatie van een nieuw werk (22 min 30 s - 26 min 14 s)
  • Wat moet je documenteren bij het vastleggen van rechten? (26 min 15 s - 30 min 02 s)Op 24 januari 2023 organiseerde Cultuurloket het webinar: bescherming van je werk. Het volledige webinar kan je hieronder herbekijken. Het beantwoordt vragen als:

  • Auteursrechten & naburige rechten: the basics (3 min 10 s - 24 min 45 s)
  • Wanneer kan ik andermans werk gebruiken? (24 min 45 s - 46 min 41 s)
  • Hoe draag je je rechten correct over? (46 min 41 s - 1 u 12 min)
  • Hoe kan je verdienen aan je auteursrechten? (1 u 12 min - 1 u 36 min)
  • Auteursrechten & de online omgeving (1 u 36 min - 1 u 48 min)


Modelovereenkomsten voor opdrachten aan freelancers

Modelovereenkomsten helpen actoren in het culturele veld om met een minimum aan inspanning en (juridische) kosten duidelijke en rechtszekere afspraken te maken bij de creatie van materiaal dat onder ...

Lees meer

Checklist voor het klaren van rechten

Het is belangrijk dat je de rechten op werken in je archief en collectie(s) klaart wanneer je ze publiek toegankelijk wilt maken of (her)gebruiken. Het klaren van rechten betekent dat je vaststelt of...

Lees meer

Creative Commons-licentie als een oplossing voor de rechtenproblematiek

Hoe werken de Creative Commons-licenties? Bij het kiezen van een licentie beantwoordt een Creative Commons-licentiegever de volgende vragen: Wil ik dat bij elk gebruik van mijn werk mijn naam wordt v...

Lees meer

De GDPR en archiefzorg: wat is er nog mogelijk?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend onder de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation), trad op 25 mei 2018 in werking. Omwille van heel wat onduidelijk...

Lees meer

Soorten rechten

Deze tool geeft een overzicht van de verschillende rechten die op je archief en/of je collectie(s) kunnen rusten. Meer en uitgebreide informatie hierover vind je in het handboek Rechten klaren. Au...

Lees meer

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: