Digitaliseren

Je collectie foto's, boeken of archiefstukken digitaliseren lijkt op het eerste gezicht eenvoudig: scanner aansluiten, scannen, bestand opslaan op je computer en klaar. Een andere optie is om je materiaal te fotograferen.

Maar een kwaliteitsvolle scan of foto maak je niet zomaar. En wat als je complexer materiaal als filmspoelen en audiotapes hebt? Hoe begin je daaraan?

Vaak volstaat een snelle alledaagse scan voor het meest praktische gebruik dat je op korte termijn voor ogen hebt, bijvoorbeeld een digitale kopie maken van een contract dat je ook op papier hebt. Maar als je foto’s of scans kwaliteitsvol maakt, verhoogt de duurzaamheid van je gedigitaliseerd bestand. Het is meteen ook inzetbaar voor ander gebruik, zoals publicatie in boeken of op websites. Wanneer je waardevolle archief- of collectiestukken wil digitaliseren, probeer dit dan zo kwaliteitsvol mogelijk te doen. Ook wanneer je gaat investeren in de digitalisering van een grote hoeveelheid materiaal, raden we je aan om dit duurzaam aan te pakken.

In dit onderdeel gaan we dieper in op de vuistregels waarmee je zelf duurzaam en kwaliteitsvol kunt digitaliseren. Ook geven we je tips voor wanneer je ervoor kiest het digitaliseren uit te besteden aan een extern bedrijf.

Ingebedde metadata bij foto's

Metadata zijn gestructureerde gegevens die informatie bevatten over de identificatie, het beheer, de aard, het gebruik en de bewaarplaats van fysieke of digitale bronnen. Het zijn in feite data over ...

Lees meer

Digitaliseren van geluidsopnames en video's

In deze tool gaan we dieper in op het digitaliseren van analoge geluids- en video-opnames. Wil je meer weten over digitaliseren in het algemeen? Ga dan naar de tool Kwaliteitsvol digitaliseren van te...

Lees meer

Een digitaliseringsopdracht uitbesteden

Bij een uitbesteding ga je in zee met een extern bedrijf om je archief of collectie te digitalisering. Wanneer je uitbesteedt, is de kans op kwaliteitsvolle reproducties groter, omdat specialisten di...

Lees meer

Kwaliteitsvol digitaliseren van tekst- en beeldmateriaal

Digitaliseren is het omzetten van analoog materiaal, zoals papier of foto’s, naar een digitale vorm. Dit kan zo eenvoudig zijn als een foto onder een scanner leggen, maar wanneer je een grote collect...

Lees meer

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: