Digitaal bewaren

Je archief digitaal bewaren

Papier en andere materialen vragen om specifieke bewaaromstandigheden. Dit geldt ook voor digitale archieven en collecties. De kans bestaat immers dat je bestanden van jaren geleden vandaag niet meer kan openen, dat ze er anders uitzien of ze op een andere manier reageren.

Dit geldt voor bestanden op je computer en server, maar ook voor bestanden die je bewaart op externe dragers, zoals cd-roms, usb-sticks of externe harde schijven. De dragers in goede omstandigheden bewaren, garandeert niet dat de opgeslagen bestanden leesbaar blijven. Gegevens kunnen verdwijnen doordat de drager veroudert, maar ook hard- en software raken door de technologische evolutie in onbruik. Met een recente laptop kan je vandaag zelfs geen cd’s of usb-sticks meer lezen zonder de aankoop van randapparatuur.

Hoe bewaar ik het best digitale bestanden? Hoe zorg ik ervoor dat deze in de toekomst leesbaar blijven?
Jørgen Stamp, CC BY 2.5 DK, via Wikimedia Commons

In dit onderdeel leer je de voorzorgen die je moet nemen om je digitaal archief op lange termijn leesbaar en bruikbaar te houden. Het is belangrijk om de bestanden al bij aanmaak in een duurzaam formaat te bewaren. Het is ook essentieel om regelmatig te testen of je bestanden niet aangetast zijn en er geen informatie verloren is gegaan. Een goede bewaring en het maken van back-ups vervolledigen de goede praktijk.

Valideren van TIFF-bestanden met DPF-Manager

Het valideren van bestandsformaten is het proces waarbij je controleert of de inhoud en structuur van een digitaal bestand beantwoordt aan de eisen gesteld in de specificatie van het bestandsformaat....

Lees meer

Aanbevolen bestandsformaten om je digitaal archief leesbaar te houden

Je digitaal archief is goed gebackupt. Of staat alles in de cloud? Prima, je hebt al je digitale bestanden nog. Krijg je ze nog open? Hopelijk is je affiche ook in een ander formaat te vinden dan in ...

Lees meer

Bestanden identificeren

Bestandsidentificatie is het exact vaststellen van het type en de versie van het bestandsformaat van een digitaal bestand. Hierdoor kan je tijdig verouderde bestandsformaten opsporen en indien nodig...

Lees meer

Bestanden uit je digitaal archief identificeren met DROID

DROID is een softwaretool ontwikkeld door The National Archives (UK) om een analyse van je digitale archief te maken en de formaten van je bestanden te identificeren (software en versienummer). Dat g...

Lees meer

Checksums als middel om de integriteit van bestanden te bewaken

Digitale bestanden zijn kwetsbaar, niet alleen door de snel wijzigende technologie maar ook doordat alle digitale dragers onbetrouwbaar zijn voor langetermijnbewaring als ze niet worden gekoppeld aan...

Lees meer

De cloud en cloudcomputing: wat is het en hoe gebruik je het veilig?

Verschillende kunstenaars en kunstenorganisaties maken gebruik van de cloud. Platformen als Google Drive, OneDrive en Dropbox bieden de mogelijkheid om een grote hoeveelheid bestanden gecentraliseer...

Lees meer

De risico’s van je digitaal archief in kaart brengen

Informatie beheren brengt risico’s met zich mee. Bij het beheer van digitale informatie zijn er specifieke risico's die je het best goed in kaart brengt om ze zo maximaal terug te kunnen dringen. Do...

Lees meer

Disk images als oplossing voor informatieverlies bij beschrijfbare cd's of dvd's

Hoe kan een disk image jou helpen? Door de lage kostprijs, grote beschikbaarheid en makkelijke toegang werden beschrijfbare cd's en dvd’s jarenlang massaal voor opslag gebruikt. Ondertussen is bek...

Lees meer

E-mails archiveren: hoe en waarom?

Het digitaal archiveren van e-mails is voor veel organisaties een uitdaging. Mailboxen puilen uit van inkomende en uitgaande berichten en worden steeds meer een vergaarbak van informatie en kennis, m...

Lees meer

Hoe bewaar je je digitaal archief?

Met een paar vuistregels zorg je ervoor dat je digitale archief op een duurzamere manier bewaard wordt. Gebruik duidelijke namen Je digitaal archief goed bewaren begint bij een logische en duidelij...

Lees meer

Hoe maak je een back-up?

Een back-up of reservekopie is een kopie van gegevens die zich op een gegevensdrager of binnen een applicatie bevinden. Deze kopieën worden preventief gemaakt om belangrijke gegevens veilig te stell...

Lees meer

Omgaan met digitale dragers in je archief

Stel: je archief bevat dragers als cd-roms, floppy’s, dvd’s en externe harde schijven. Als je deze zonder meer bewaart, is de kans groot dat de opgeslagen bestanden op termijn onleesbaar worden. Na v...

Lees meer

Veilig omgaan met wachtwoorden

Zowel in je privé- als beroepsleven heb je voor de computersystemen en websites die je gebruikt vaak een wachtwoord nodig. Dat creëert veiligheidsrisico’s. Bovendien zijn al die verschillende wachtwo...

Lees meer

Websites archiveren: hoe en waarom?

De meeste organisaties hebben al een of meer websites versleten. Bij de overgang naar een nieuwe website stellen organisaties zich de vraag hoe ze de oude kunnen archiveren. Vaak bevat zo’n oude webs...

Lees meer

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: