Digitaal bewaren

Je archief digitaal bewaren

Papier en andere materialen vragen om specifieke bewaaromstandigheden. Dit geldt ook voor digitale archieven en collecties. De kans bestaat immers dat je bestanden van jaren geleden vandaag niet meer kan openen, dat ze er anders uitzien of ze op een andere manier reageren.

Dit geldt voor bestanden op je computer en server, maar ook voor bestanden die je bewaart op externe dragers, zoals cd-roms, usb-sticks of externe harde schijven. De dragers in goede omstandigheden bewaren, garandeert niet dat de opgeslagen bestanden leesbaar blijven. Gegevens kunnen verdwijnen doordat de drager veroudert, maar ook hard- en software raken door de technologische evolutie in onbruik. Met een recente laptop kan je vandaag zelfs geen cd’s of usb-sticks meer lezen zonder de aankoop van randapparatuur.

Hoe bewaar ik het best digitale bestanden? Hoe zorg ik ervoor dat deze in de toekomst leesbaar blijven?
Jørgen Stamp, CC BY 2.5 DK, via Wikimedia Commons

In dit onderdeel leer je de voorzorgen die je moet nemen om je digitaal archief op lange termijn leesbaar en bruikbaar te houden. Het is belangrijk om de bestanden al bij aanmaak in een duurzaam formaat te bewaren. Het is ook essentieel om regelmatig te testen of je bestanden niet aangetast zijn en er geen informatie verloren is gegaan. Een goede bewaring en het maken van back-ups vervolledigen de goede praktijk.

Websites archiveren: hoe en waarom?

Je organisatie zal wel al eens van website gewisseld zijn, of de inhoud van de website is grondig veranderd. De oude versies van je website kunnen echter historische waarde hebben. Het heeft dan ook...

Lees meer

De risico’s van je digitaal archief in kaart brengen

Bij het beheer van je digitale archief zijn er specifieke risico’s die je informatie in gevaar kunnen brengen. Door deze risico’s in kaart te brengen, kan je hier tijdig op inspelen en verrassingen ...

Lees meer

Valideren van TIFF-bestanden met DPF-Manager

Door digitale bestanden te valideren kan je nagaan of ze voldoen aan de kwaliteitseisen van hun bestandsformaat. Voor TIFF-bestanden kan je hiervoor een DPF-manager gebruiken. In deze tool leer je h...

Lees meer

Aanbevolen bestandsformaten om je digitaal archief leesbaar te houden

Om je digitaal archief op lange termijn leesbaar te houden, is het van belang dat je je bestanden in een duurzaam bestandsformaat opslaat. Sommige bestandsformaten kunnen er immers voor zorgen dat j...

Lees meer

Bestanden identificeren

De eerste stap om je digitale archief op lange termijn leesbaar te houden, is om na te gaan in welke bestandsformaten je digitale documenten zijn opgeslagen. Op basis hiervan kan je verdere acties ...

Lees meer

Bestanden uit je digitaal archief identificeren met DROID

Een handig hulpmiddel voor het identificeren van bestandsformaten in je digitaal archief is het programma DROID. Naast het identificeren van formaten kan je het ook gebruiken om checksums aan te mak...

Lees meer

Checksums als middel om de integriteit van bestanden te bewaken

Digitale bestanden zijn kwetsbaar en kunnen op korte termijn verloren gaan of ongewenste aanpassingen krijgen. Met checksums kan je dit informatieverlies opsporen en controleren of je bestanden nog ...

Lees meer

De cloud en cloudcomputing: wat is het en hoe gebruik je het veilig?

De cloud biedt veel mogelijkheden om je digitaal archief te bewaren zonder dat je een eigen harde schijf of server moet gebruiken. Hier zijn voor- en nadelen aan verbonden. In deze tool leer je het ...

Lees meer

Disk images als oplossing voor informatieverlies bij beschrijfbare cd's of dvd's

Cd’s en dvd’s zijn eenvoudige en goedkope dragers om je digitale bestanden op te bewaren, maar hebben ook een korte levensduur. Om te voorkomen dat je digitale informatie verloren gaat, kan je via d...

Lees meer

E-mails archiveren: hoe en waarom?

E-mails bevatten vaak belangrijke of nuttige informatie. Om deze informatie toegankelijk te houden is het van belang dat je je e-mails archiveert en bewaart bij de rest van je digitale documenten. I...

Lees meer

Hoe bewaar je je digitaal archief?

Met een paar vuistregels zorg je ervoor dat je digitale archief op een duurzamere manier bewaard wordt. In deze tool leer je het volgende: Welke acties kan je uitvoeren om je digitaal archief beter...

Lees meer

Hoe maak je een back-up?

Er kan altijd iets misgaan met je digitaal archief. Het is daarom van belang om regelmatig backups te maken en deze op een veilige plaats te bewaren. In deze tool leer je het volgende: Waarom is h...

Lees meer

Omgaan met digitale dragers in je archief

Je archief bevat mogelijk nog digitale dragers als USB-sticks, cd’s of floppy disks. Deze dragers zijn kwetsbaar en de informatie die erop staat kan verloren gaan. Je kan de informatie op deze drage...

Lees meer

Veilig omgaan met wachtwoorden

Veel websites en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Niet iedereen gaat echter even veilig om met wachtwoorden. Dit creëert veiligheidsrisico’s. In deze tool leer je het volgende: Hoe ga j...

Lees meer

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: