Over TRACKS

TRACKS is een netwerk van organisaties dat vanuit gebundelde expertise informatie en dienstverlening aanbiedt om kunstenaars en kunstenorganisaties te ondersteunen bij de zorg voor hun archieven en collecties. Het netwerk bestaat uit dienstverlenende en collectiebeherende erfgoedorganisaties, geflankeerd door de steunpunten voor de kunsten- en cultureelerfgoedsector, en door het Departement Cultuur. Zowel professionelen als amateurs, gesubidieerden en niet-gesubsidieerden kunnen terecht op de TRACKS-website en bij het netwerk voor informatie of advies.

TRACKS ontspon aan het project 'Erfgoedzorg in de kunstensector' (juli 2013 – juni 2014), met als doel de kunstensector te stimuleren tot de zorg voor het eigen archief en collectie(s). De online toolbox die binnen dit project werd gelanceerd, wordt sindsdien samen met de partnerorganisaties verder ontwikkeld​ en ingezet in de eigen dienstverlening. De verschillende partners zetten zo hun expertise efficiënt, doeltreffend en domeinoverschrijdend om kunstenerfgoed een duurzame toekomst te garanderen.

In 2019 stelde het netwerk volgende missie, visie en doelstellingen op.

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: