Bron: AMVB, Digigids@work

Auteur: Sanne Van Bellingen (PACKED vzw)

  Inleiding

  Het is belangrijk om je organisatie goed te kennen zodat je de waarde van de documenten kan bepalen. Daarnaast moet je weten onder welke wetgeving je organisatie valt. 

  Tijdelijk bewaren

  Document

  Voorbeeld

  Bewaartermijn

  Opmerking

  Documenten met betrekking tot het secretariaat

  Bestelbonnen, overzicht leveranciers, overzicht verkoop, fiscale attesten

  7 jaar

   

  Documenten met betrekking tot ledenbeheer

  Administratieve afhandeling ledenbeheer

  7 jaar

   

  Documenten met betrekking tot aanwerving personeelsleden

  Vacature, sollicitatiebrieven

  Zolang nodig

   

  Documenten met betrekking tot dienstverband personeelsleden

  Uurroosters, vakantieroosters

  Zolang nodig

   

  Personeelsdossiers

   

  Minimum tot 5 jaar na einde contract

  Eventueel tot 100 jaar na geboorte omwille van pensioenrechten

  Documenten met betrekking tot vrijwilligerswerk en stage

  Vrijwilligersovereenkomst, overeenkomst stageplaats

  Minimum tot 5 jaar na einde contract

   

  Dossier inzake verzekeringspolis

   

  3 jaar

   

  Dossier inzake schadeclaim

   

  10 jaar

   

  Financiële verantwoording

  Winst- en verliesrekeningen, balansen, accountsrapporten, facturen aankoop en verkoop, bestelbonnen, onkostennota’s, rekeninguittreksels

  7 jaar

  Tenzij historisch belang

  Documenten met betrekking verwerving en beheer infrastructuur

   

  Zolang nodig

  Tenzij historisch belang

   Bouwdossiers

  Het dossier van een architecturaal project, met voorontwerpen, meetstaten, constuctietekeningen, werfverslagen enz.

  10 jaar

  Aansprakelijkheid architect en aannemer, zie Burgerlijk Wetboek Artikel 1792 

  Documenten inzake kleine herstellingen infrastructuur

   

  10 jaar

  Aansprakelijkheid architect en aannemer, zie Burgerlijk Wetboek Artikel 1792 

  Documenten met betrekking tot projecten: administratieve afhandeling

   

  7 jaar

   

  Documenten met betrekking tot workshops: administratieve afhandeling

   

  7 jaar

   

  Documenten met betrekking tot vorming: administratieve afhandeling

   

  7 jaar

   

  Onderwerpsmappen en documentatie

   

  Zolang nodig

  Sorteren

  Bewaren afhankelijk van de inhoud – eventueel permanent

   

  CC BY-NC-SA