Auteur: Nastasia Vanderperren (PACKED vzw)

  Inleiding

  Er bestaan verschillende mogelijkheden om je archief en collectie aan derden te tonen. In deze tool gaan we dieper in op een aantal mogelijkheden. Je kan je archief en collectie:

  1. tonen op je eigen website;
  2. ontsluiten in publiek toegankelijke databanken op archief- en collectieniveau;
  3. registreren op stukniveau in publiek toegankelijke erfgoed- en beeldbanken.

  1. Toon je archief op je website

  Door een archiefluik op je website te plaatsen, met bv. foto’s, filmpjes, persartikels, teksten, tourdata, etc., kan je je werking en projecten tonen aan anderen. Een aantal mooie voorbeelden zijn:

  Let op: rechten op documenten moeten geklaard zijn voordat je ze online kan zetten.

  2. Registreer je archief op collectieniveau

  Wanneer je je archief op collectieniveau beschreven hebt, is het mogelijk om je archief en/of collectie(s) als een geheel te registreren. Het beschrijven op stukniveau daarentegen betekent dat je ieder document apart beschrijft. Meer informatie vind je in de tool Maak een beschrijving.

  2.1 Archiefbank Vlaanderen

  Archiefbank Vlaanderen is de centrale databank voor Vlaamse privaatrechtelijke archieven. Ook archieven en collecties van kunstenaars en kunstenorganisaties worden in de publieke databank ontsloten. Lees in de tool Registreren in Archiefbank Vlaanderen hoe je je archief kan aanmelden bij Archiefbank Vlaanderen.

  2.2 ODIS

  ODIS is een samenwerkingsverband van Vlaamse erfgoedinstellingen (ADVN, Amsab-ISG, KADOC - KU Leuven, Liberaal archief) om het erfgoed van het Vlaamse middenveld te ontsluiten. Het is een instrument dat goed geïntegreerd is in de cultureel-erfgoedgemeenschap. Archiefbestanden die in ODIS ingevoerd worden, verschijnen bijvoorbeeld automatisch in Archiefbank Vlaanderen.1

  Het is niet mogelijk om zelf je archief en/of collectie in te voeren. Raadpleeg hiervoor een expertisecentrum. Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) en AMVB zijn partner in ODIS.

  2.3 Databanken per discipline

  Er bestaan een aantal thematische databanken voor de registratie van kunstenarchieven en -collecties. 

  2.3.1 Databank Architectuurarchieven

  In de Databank Architectuurarchieven probeert Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) het erfgoed van architecten en vormgevers te centraliseren en ontsluiten. In de databank bevinden zich gegevens over architecten, vormgevers en organisaties, over architectuur- en vormgevingsarchieven die in Vlaanderen bewaard worden en publicaties. CVAa werkt hiervoor samen met ODIS.2

  Indien je in het bezit bent van architectuur- en/of vormgevingserfgoed kan je CVAa hiervoor contacteren.

  2.3.2 Muziekbank Vlaanderen

  Muziekbank Vlaanderen is een online platform van RESONANT dat het Vlaamse muzikaal erfgoed in kaart wil brengen. Het bevat beschrijvingen van archieven, collecties, stukken en topstukken. Indien je een archief of collectie bezit, kan je dit via het contactformulier signaleren aan Resonant.

  2.3.3 Literaire databank Agrippa

  In databank Agrippa vind je beschrijvingen van archieven van schrijvers, theatermakers, uitgeverijen en andere literaire actoren. Indien je je collectie in deze databank wil beschrijven of beschreven zien, kan je contact opnemen met het Letterenhuis

  3. Registreer je archief op stukniveau in erfgoed- en beeldbanken

  Als je je archief op stukniveau beschreven en gedigitaliseerd hebt, kan je stukken (laten) invoeren in een beeld- en/of erfgoedbank.

  3.1 Erfgoedplus.be (Vlaams-Brabant en Limburg)

  Erfgoedplus.be is een website voor cultureel erfgoed in Limburg en Vlaams-Brabant. Op de website wordt het erfgoed zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor iedereen. Ingevoerde erfgoedobjecten worden visueel in kaart gebracht en zijn onderling doorzoekbaar via de achterliggende databank.

  Daarnaast bestaat Erfgoedplus uit een invoermodule, het Erfgoedregister, waarmee organisaties die zelf geen digitale inventaris hebben de objecten kunnen beschrijven en invoeren in de databank. Ergoedplus.be staat open voor iedereen met een erfgoedcollectie. Contacteer Ergoedplus.be als je wil deelnemen.

  3.2 Erfgoedinzicht.be (West- en Oost-Vlaanderen)

  Erfgoedinzicht heeft als doel om het cultureel erfgoed uit West- en Oost-Vlaanderen virtueel toegankelijk te maken. Op deze manier willen beide provincies het erfgoed in kaart brengen en de zorg voor cultureel erfgoed stimuleren. De databank van Erfgoedinzcht bestaat uit een invoermodule waarin het erfgoed op gestandaardiseerde manier beschreven en beheerd kan worden.

  Erfgoedinzicht staat momenteel enkel open voor aangesloten instellingen. Onder meer S.M.A.K. en MDD - Museum D'Hondt-Dhaenens zijn partnerinstellingen. 

  3.3 Regionale en lokale erfgoed- en beeldbanken

  Verschillende steden, gemeentes en erfgoedcellen hebben een beeldbank om het lokale en regionale erfgoed te tonen. Hieronder vind je een lijst met de verschillende beeldbanken. Contacteer de beheerder van de beeldbank als je wil meewerken.

  Erfgoecellen maken het erfgoed uit de eigen stad en regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.3 Ze kunnen ook helpen met het digitaliseren en ontsluiten van je erfgoedcollectie. Zo hielpen vrijwilligers van Erfgoedcel Mechelen mee met het inventariseren van de decordoeken van Circus Ronaldo. De decordoeken zullen ook ontsloten worden in de Beeldbank Mechelen. De Erfgoedcel Viersprong Land Van Rode organiseert scansessies om erfgoed te digitaliseren.4

  Op de website Erfgoedcellen.be vind je de 22 cultureel-erfgoedcellen uit Vlaanderen en Brussel terug.

  4. Maak een overeenkomst voor gebruik 

  Je wil je archief of collectie wel vindbaar én raadpleegbaar maken, maar het gebruik enkel gecontroleerd toestaan? Maak dan een overeenkomst op met de gebruiker. Een modelovereenkomst vind je hier (gebaseerd op overeenkomt van Rosas vzw).

  CC BY-SA