Auteur: Eline De Lepeleire (Het Firmament)

Wat?

In deze tool gaat het om het digitaliseren van: 

  • analoge geluidsopnames
  • video-opnames

Hoe?

Voor het digitaliseren van audio- en video-opnames neem je best eerst contact op met het expertisecentrum voor digitaal erfgoed (PACKED vzw). Niet alleen is het digitaliseren van geluids- en video-opnames zeer complex, ook het vinden van geschikte apparatuur vergt de nodige kennis en expertise. PACKED vzw zal je ondersteunen bij het: 

  • zoeken naar digitaliseringspartners
  • opmaken van kwaliteitseisen 
  • opvolgen van kwaliteitscontrole

Indien je in aanmerking komt voor digitalisering door VIAA, wordt met deze partner een samenwerking opgestart. Het Vlaams Instituut voor Archivering of VIAA digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel materiaal, foto's, documenten, e.d. samen met haar partners. Vandaag werkt VIAA voor een aantal gedefinieerde kringen. Gaandeweg wordt deze groep verder verruimd naargelang de noden en prioriteiten. 

VIAA zet tevens in op het delen van kennis. In een aantal rapporten vind je belangrijke bevindingen en conclusies uit verschillende digitaliseringsprojecten die VIAA in het verleden voerde terug:

CC BY-SA