Wat?

Als je een archief of collectie zodanig wil bewaren zodat de gegevens en informatie niet verloren gaan, is het van belang dit op een duurzame manier te doen. Je moet dus eerst en vooral op de hoogte zijn van de factoren die een schadelijke invloed kunnen hebben op je archief en/of collectie(s).

Verschillende types van documenten en objecten moeten ook op een verschillende manier worden bewaard. Archieven en collecties van kunstenaars en kunstenorganisaties bevatten immers vaak verschillende soorten materiaal zoals papier, textiel, hout, metaal en plastic. Dit zijn materialen die specifieke aandacht vereisen.

Waarom?

Ook voor je archief en/of collectie(s) geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Ze worden meestal bewaard waar er plaats is en waar ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle medewerkers. Toch is het belangrijk dat je de risico's kent die eigen zijn aan de bewaarruimte. Door risico’s waar mogelijk uit te sluiten, beperk je de te voorziene schade.

Hoe je archief en collectie(s) bewaren?

Hoe je de bewaarruimte best inricht en hoe je best omgaat met schadelijke factoren vind je bij Tips voor een goede inrichting van je bewaarruimte.

Over de materiële zorg voor specifieke types documenten en objecten werd door gespecialiseerde organisaties al veelvuldig gepubliceerd. Je vindt in deze tool dan ook een reeks links en publicaties terug met adviezen rond materiële zorg Materiële bewaring van je fysiek archief.

Basiszorg: verwachte resultaten (actief)

 • Je archief en je collectie(s) bevinden zich in een goede staat.  Dit houdt in dat je archieven en collecties fysiek intact, raadpleegbaar en bruikbaar blijven, zonder verlies van (essentiële) functies of betekenis.
 • In de mate van het mogelijke zijn inspanningen gedaan om te voorziene schade te vermijden doorrekening te houden met deze factoren:
  • omgang en bewaring;
  • brandveiligheid;
  • contact met water;
  • diefstal en vandalisme;
  • ongedierte en schimmel;
  • blootstelling aan licht;
  • vervuiling;
  • temperatuur en temperatuurschommelingen;
  • luchtvochtigheid en luchtvochtigheidsschommelingen.

Basiszorg: indicatoren

 • De geleverde inspanningen zoals aangetoond kunnen worden bij een plaatsbezoek door de administratie in het kader van de evaluatie van de beleidsperiode.
CC BY-SA