Wat?

De verschillende soorten rechten kennen is belangrijk wanneer je (delen van) je archief of collectie(s) wilt reproduceren, (her)gebruiken of ontsluiten.

Waarom op de hoogte zijn van rechten?

Wanneer je de auteur of maker bent van een document of een object, bezit je veelal ook de auteursrechten. Maar wanneer je een document of een object van een andere auteur of maker wilt ontsluiten of hergebruiken, stoot je op de auteursrechten van anderen. Hetzelfde geldt wanneer je een reproductie, die een ander heeft gemaakt van een document of object waarvan jij de maker of auteur bent, wilt ontsluiten of hergebruiken.

Weten welke rechten er rusten op onderdelen van je archief en/of collectie(s) kan het maken van afspraken bij de creatie van nieuwe werken vereenvoudigen. Noteer reeds bij de creatie wie de rechthebbenden zijn en/of welke rechten er rusten op items uit je archief en collectie.

Hoe?

Deze tool geeft uitleg bij de verschillende soorten rechten die zich mogelijk in je archief en/of collectie(s) bevinden: Soorten rechten

Wil je (delen van) je archief en collectie ontsluiten? Kijk dan bij de richtlijn Klaar de rechten op documenten en objecten.

Basiszorg: verwachte resultaten (actief)

  • De verschillende soorten rechten zijn gekend door de betrokken medewerkers.
  • Noteer de rechthebbenden en de rechten die rusten op items uit je archief en collectie.

Basiszorg: indicatoren

CC BY-SA