Wat is een overdracht?

Het overdragen van je archief en collectie(s) betekent dat je een nieuwe beheerder zoekt die de verantwoordelijkheid voor je archief en collectie(s) overneemt en ook de zorg op zich neemt.

Waarom een nieuwe bewaarplaats zoeken?

Op het moment dat het archief en collectie voor een kunstenaar of kunstenorganisatie geen actieve waarde meer heeft, kan het wel nog interessant zijn voor historisch/artistiek onderzoek. Dit is een belangrijk argument om je archief en collectie(s) over te dragen.

Wanneer?

Er zijn verschillende momenten waarop overdracht van een archief en collectie(s) opportuun is. In het algemeen komt een archief en/of een collectie in aanmerking om overgedragen te worden op het moment dat het niet meer van nut is voor de dagelijkse werking van een kunstenaar of kunstenorganisatie en het enkel nog sporadisch wordt geraadpleegd. 

Hoe?

Wanneer je een overdracht overweegt of je op zoek bent naar een nieuwe bewaarplaats, neem dat een kijkje bij bij deze tool voor de nodige stappen en aandachtspunten: Zoek een nieuwe bewaarplaats voor je archief en collectie(s).

Basiszorg: verwachte resultaten

  • Mogelijke en gewenste partners en collectiebeherende instellingen zijn gekend.

Basiszorg: indicatoren

CC BY-SA