Waarom?

Er is een rijk en divers cultureel erfgoed- en kunstenveld. Vele organisaties bezitten specifieke kennis en expertise. Voor een goede zorg voor je archief en collecties is het van belang te weten waar je terecht kunt met een specifieke vraag over beheer, bewaring of ontsluiting.

Wie?

Bij 'Organisaties' vind je alle organisaties volgens het soort ondersteuning die ze je kunnen bieden.

In Vlaanderen zijn er een aantal expertisecentra waar je terecht kan voor specifieke hulp bij de zorg van je kunstenerfgoed: 

  • Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) - landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving (architectuur, vormgeving, stedenbouw, bouwbedrijf)
  • Het Firmament - erkend landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten in Vlaanderen
  • PACKED - erkend landelijk expertisecentrum voor digitaal erfgoed
  • RESONANT - landelijk expertisecentrum voor muzikaal erfgoed
  • Histories - (voorheen LECA) is erkend als landelijke dienstverlenende organisatie m.b.t. genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag.
  • WIE (Werkplaats Immaterieel Erfgoed) - organisatie voor immaterieel cultureel erfgoed

Hiernaast zijn er tevens steunpunten voor diverse kunstdisciplines: 

Bij de musea en culturele archieven kan je terecht voor diverse soorten ondersteuning:

Diverse overheden bieden je zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning:

Op de Erfgoedkaart van Faro vind je alle erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Hier kan je vinden welke organisatis zich in jouw buurt bevinden.

Resultaat

  • Je weet waar je terecht kunt met vragen naar hulp en ondersteuning op het vlak van archief- en collectiezorg.
  • Bij het vastleggen van een beleid en een visie rond archief en collectie(s) is er rekening gehouden met de expertisecentra waar je terecht kunt.
CC BY-SA