Wat?

De kans is reëel dat er al een zekere ordening bestaat in je huidige archief en/of collectie(s). Is ze voor jou (en je collega’s) logisch en werkbaar? Laat ze dan intact en distilleer uit deze richtlijn enkele aandachtspunten om de bestaande ordening op punt te stellen.

Waarom je ordening optimaliseren?

Een logische en goed gedocumenteerde ordening maakt je archief en collectie(s) toegankelijker voor collega’s, toekomstige medewerkers en externe betrokkenen. Wanneer je de bestaande ordening niet aanpast, maar vooral inzet op het consequent toepassen ervan, blijft de oorspronkelijke ordening en daarmee ook de context bewaard. 

Wanneer?

VoorkennisBreng je archief en collectie(s) in kaart

Om je archief en collectie(s) te ordenen, weet je waar je archief en collectie(s) zich bevinden en uit wat ze bestaan.

Hoe?

Wie al een logische en werkbare ordening in zijn archief en collectie(s) heeft, vindt in de tool Aan de slag met de bestaande ordening advies om de bestaande ordening te optimaliseren.

Basiszorg: verwachte resultaten (actief)

  • De gebruikte ordening is gedocumenteerd en wordt systematisch en consequent toegepast.
  • Documenten en objecten kunnen door de medewerkers van de organisatie gemakkelijk gevonden en geraadpleegd worden.

Basiszorg: indicatoren

  • Er bestaat een document waarin de ordening van het analoge en digitale archief is gedocumenteerd. Dat document is voor alle medewerkers toegankelijk.
  • Het digitale en analoge archief is geordend volgens de afspraken die rond ordening werden vastgelegd.
CC BY-SA