Wat?

Met een visie over archief- en collectiezorg toon je wat je als kunstenaar of organisatie wil doen en bereiken met het beheer van je archief en/of collectie(s). Hiervoor moet je eerst weten waaruit je archief bestaat, om vervolgens ambities op langere termijn te kunnen formuleren.

Archief- en collectiebeheer vertrekt vanuit de idee dat archieven en collecties zich in een goede, geordende en toegankelijke staat bevinden. Dit houdt in dat documenten en objecten zodanig beheerd worden dat de betrouwbaarheid, authenticiteit, integriteit en bruikbaarheid gewaarborgd blijven. Dit is het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een visie over archief- en collectiezorg.

Je archief en collectie(s) bestaan uit administratieve en zakelijke documenten (bv. contracten en subsidiedossiers), creatieve documenten en objecten (bv. schetsen, modellen en foto’s) of verzamelingen (bv. boeken en tijdschriften) die tot stand komen tijdens de werking en activiteiten van een kunstenaar of kunstenorganisatie, zowel fysiek als in digitale vorm. 

Waarom een visie bepalen?

Het ontwikkelen van een visie omtrent archief- en collectiezorg geeft je een vertrekpunt om doelstellingen en acties uit af te leiden. 

Wanneer?

Een visie ontwikkelen over het beheer van je archief en collectie(s) start bij het weten wat je archief en/of collectie(s) zijn of kunnen zijn.

VoorkennisBreng je archief en collectie(s) in kaart

Basiszorg: verwachte resultaten (actief en retroactief):

  • Je hebt een eigen visie ontwikkeld over de zorg voor je archief en collectie(s). Dit vormt de basis voor verdere doelstellingen en acties die passen bij je budget en die minstens betrekking hebben op de goede, geordende en toegankelijke staat van je archief en collectie(s). Voor meerjarig gesubsidieerde organisaties binnen het Kunstendecreet betekent dit dat ze zich verhouden tot de basiszorg zoals geformuleerd op TRACKS.

Basiszorg: indicatoren.

  • In het actieplan van het eerste subsidiejaar wordt een actie opgenomen die resulteert in een haalbare visie omtrent de zorg voor je archief en collectie(s).
    • De visie omschrijft hoe je het behoud, het beheer en (intern/extern) gebruik van je analoge en digitale archief en collectie(s) ziet en welke diensten je hierrond wil organiseren. Voor meerjarig gesubsidieerde organisaties binnen het Kunstendecreet betekent dit dat ze zich verhouden tot de basiszorg zoals geformuleerd op TRACKS.
CC BY-SA