Wat is het klaren van rechten?

Het is belangrijk dat je de rechten op documenten en objecten in je archief en collectie(s) klaart wanneer je ze publiek toegankelijk wil maken of (her)gebruiken.

Het klaren van rechten betekent dat je de toestemming van de rechthebbende of zijn vertegenwoordiger krijgt om je archief en/of collectie(s) juridisch correct te hergebruiken. Onder hergebruik verstaan we onder meer digitaliseren voor het publiceren op het web.

Waarom?

Wanneer je (delen van) je archief en collectie(s) wilt reproduceren, (her)gebruiken of ontsluiten kun je best op voorhand uitzoeken welke rechten er rusten op de documenten en objecten in je archief en/of collectie(s).

Vermijd materiaal ter beschikking te stellen of te hergebruiken waarop rechten rusten.

Wanneer?

VoorkennisWeet welke rechten er rusten op documenten en objecten in je archief en/of collectie(s)

Klaar de rechten voor je materiaal ontsluit. Klaar ook de rechten voor elk mogelijk hergebruik. Doe dit, waar mogelijk, al bij de creatie van het materiaal. Zo vermijd je achteraf lastige zoektochten naar eventuele rechthebbenden.

Hoe?

Deze checklist helpt je stap voor stap bij het klaren van de rechten op (onderdelen van) je archief: Checklist voor het klaren van rechten.

Specifiek voor tekstheater in de amateurkunsten creëerde de theaterbib van OPENDOEK bovendien dit stappenplan rond auteursrechten.

Resultaat

  • De rechten op het eigen werk zijn, bij voorkeur, genoteerd bij de creatie ervan. Ze worden bij ontsluiting ook bekend gemaakt.
  • Voordat documenten en objecten gedigitaliseerd, (digitaal) ontsloten en (her)gebruikt worden, moeten alle rechten zijn geklaard.
CC BY-SA