Een richtlijn vertelt je wat je kan doen om op een goede manier zorg te dragen voor je eigen archief en collectie(s). De richtlijnen zijn gebundeld in verschillende clusters. Je kan ze echter ook afzonderlijk raadplegen en toepassen. Bij elke richtlijn hoort een eerste tool of stappenplan dat je op weg helpt om de richtlijn te realiseren. 

Als je als kunstenorganisatie werkingssubsidies ontvangt op basis van het Kunstendecreet, zijn er een aantal richtlijnen die behoren tot de basiszorg, aangegeven met ✓. Hierbij wordt het 'comply or explain'-principe gevolgd: afwijken van de richtlijn is mogelijk wanneer dit gemotiveerd wordt. Meer informatie over de basisrichtlijnen en 'comply or explain' vind je in de sectie over TRACKS.