In het kader van de ontwikkeling van de online TRACKS-toolbox werden diverse pilootprojecten opgestart binnen verschillende kunstdisciplines. Elk van deze pilootprojecten heeft een specifieke vraagstelling of invalshoek. Ze toetsen de objectieven en motivaties voor archief- en collectiezorg in de kunstensector aan de realiteit. De pilootprojecten worden geco├Ârdineerd door PACKED vzw.

Alle problemen, vragen en moeilijkheden waarmee de kunstensector te maken kan krijgen bij het realiseren van de zorg voor het eigen archief en collectie(s) komen aan bod. De pilootprojecten richten zich op de verschillende kunstdisciplines en mogelijke obstakels bij het archiveren. Er wordt ook gekeken hoe men proactief aan archief- en collectiezorg kan doen, hoe men reeds bij de creatie rekening kan houden met een duurzame bewaring van het materiaal of het werk.

De pilootprojecten worden steeds uitgewerkt in samenwerking, bij voorkeur met zowel een steunpunt of een expertisecentra, een collectiebeherende instelling als met een kunstenaar of een kunstenorganisatie. De projecten zijn beperkt in tijd en qua vraagstelling. De pilootprojecten worden zodanig gekozen en ingevuld dat ze voor alle betrokkenen interessant en haalbaar zijn. Belangrijk is het engagement van alle betrokken partijen en een afronding binnen de opgestelde periode.

Een verslag van alle pilootprojecten vind je terug bij de praktijkvoorbeelden.