2013 - 2014

De eerste actie van het project 'Erfgoedzorg in de kunstensector' omvatte een terreinverkenning en overleg met het netwerk van projectpartners. Dit zijn voornamelijk de expertisecentra en steunpunten voor de (amateur)kunsten, die vanuit de cultureel- erfgoedsector de kunstensector vertegenwoordigen. Het doel van de terreinverkenning was om:

  • de betekenis van de termen archiefzorg en erfgoedzorg voor de kunstensector in te vullen;
  • de bestaande behoeften en expertise in kaart te brengen;
  • de ontbrekende expertise in kaart te brengen.

Op basis van de terreinverkenning werd een actieplan opgesteld. Dit actieplan bevat zowel een stand van zaken met een overzicht van de afgeronde acties en hun resultaat, als een voorstelling van de acties voor 2014.

De terreinverkenning en actieplan zijn hier na te lezen.

2014 - 2015

Door een samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Kunsten en Erfgoed is er ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe expertise die zorgt voor een uitbreiding van de toolbox met nieuwe informatie afkomstig uit pilootprojecten. De tweede samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Kunsten en Erfgoed zorgt voor een verdere continuering en evolutie van TRACKS tot lente 2015.

In kader van deze samenwerkingsovereenkomsten werd in de zomer van 2014 een nieuw actieplan opgesteld. Dit biedt enerzijds een stand van zaken en formuleert anderzijds nieuwe acties en samenwerkingen. Het actieplan 2014-2015 kan je hier raadplegen.