Wie?

Nederlandstalige overheid in Brussel.

Waarom?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een breed en inclusief kunstenbeleid. Dit kunstenbeleid is ingebed in het bredere cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en heeft raakpunten met andere culturele beleidssectoren zoals jeugd, gemeenschapscentra, sociaal-cultureel werk en cultureel erfgoed.

Naast het specifiek kunstensubsidiebeleid, kunnen kunstenpodia, kunstverenigingen en kunstprojecten ook een beroep doen op de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor logistieke en geldelijke ondersteuning bij vertaalprojecten, en kunnen culturele evenementen, dus ook artistieke evenementen, binnen het algemene cultuurbeleid gesubsidieerd worden. Binnen dit beleid steunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie overkoepelende initiatieven voor de artistieke sector die gedragen worden door de meerderheid van de kunstinstellingen gesubsidieerd in Brussel.

Ter ondersteuning van de Brusselse kunstensector, werkt de Vlaamse Gemeenschapscommissie ten slotte aan de ontwikkeling en subsidiëring vancultuurcommunicatieve en cultuureducatieve initiatieven, met het oog op een continue publieksverbreding.

CC BY-SA