Vlaams Instituut voor Archivering

Wie?

Het Vlaams Instituut voor Archivering of VIAA digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel materiaal, foto's, documenten, e.d. samen met haar partners. In eerste instantie zijn dit de erkende en gesubsidiëerde cultureel-erfgoedinstellingen en omroepen. In de loop van 2014-2015 wordt deze groep nog verder uitgebreid met de archiefdiensten van de Vlaamse overheidsinstellingen, van de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse instellingen die als archief, museum of erfgoedbibliotheek erkend zijn. Gaandeweg wordt deze groep verder verruimd naargelang de noden en prioriteiten.

Waarom?

De onderzoeksprojecten BOM-VL, Vlaanderen in Beeld en Archipel - waaruit bleek dat er een grote vraag bestond naar een meer geïntegreerde aanpak voor het digitaal bewaren en ontsluiten van ons erfgoed- waren onder meer de aanleiding voor de oprichting van VIAA. Volgens een eerste schatting uit februari 2013 lag er in de Vlaamse archieven ongeveer 600.000 uur aan audio, video en filmmateriaal dat nog gedigitaliseerd moest worden. Inhoudelijk gaat het over films, televisie- en radioprogramma’s en muziekopnames, over audiovisuele kunstobjecten en opnames van allerlei evenementen tot home-video’s en nog veel meer.

Contact

Indien u over audiovisuele materialen bechikt, neem zeker contact op met VIAA. We zullen samen bekijken wat we voor u kunnen doen.

CC BY-SA