Expertisecentrum

Wie?

Resonant is het landelijk expertisecentrum voor muzikaal erfgoed en beoogt de duurzame bewaring van het muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Brussel.    

Waarom?

Als dienstverlenende netwerkorganisatie willen we iedereen die dit erfgoed een warm hart toedraagt of er mee in aanraking komt (vormers, beheerders, onderzoekers, uitvoerders) samenbrengen, inspireren, actief ondersteunen en begeleiden. Daartoe ontwikkelen, bundelen en delen we expertise en streven we naar een dynamische wisselwerking tussen erfgoed en muziekpraktijk. Dit gebeurt steeds in nauwe dialoog met het veld vanuit (inter)nationaal en interdisciplinair perspectief, een integrale aanpak en rekening houdend met steeds veranderende noden van en tendensen in onze erfgoedgemeenschap(pen).    

Contact

We zijn te contacteren via info@resonant.be of telefonisch via 016-329955.

CC BY-SA