Wie?

Het Kunstenloket geeft gratis informatie en advies aan individuele creatieven met vragen over zakelijke en juridische aspecten van de creatieve activiteit. Daarnaast verstrekken we heel wat vorming op eigen initiatief, op vraag voor organisaties en in scholen. We blijven de laatste evoluties opvolgen inzake onze kennisbank en bouwen een goed netwerk op met andere actoren binnen de sector: verschillende overheden, steunpunten, belangenverengingen, …

Waarom?

Het Kunstenloket is er voor alle creatieven. Je kan bij ons terecht met vragen over o.a.:

  • werken in de creatieve industrie: statuut van de kunstenaar, fiscaliteit, sociale zekerheid, arbeidsrecht enz.
  • internationale mobiliteit: visa, dubbelbelastingverdragen, arbeidskaarten enz.
  • ondernemerschap: strategisch plannen, marketing, budgetteren, projecten realiseren, verzekeringen enz.
  • intellectuele eigendom: auteurs- en naburige rechten (contracten, bescherming, coproductie,...), merkenrecht enz.

Wij organiseren tevens tal van opleidingen - ook op maat voor scholen en andere organisaties - rond deze en andere thema's over de zakelijke kant van de creatieve beroepspraktijk.

Contact

Telefonsich elke werkdag tussen 9u00-12u30 en 13u30-17u00 via 02 2040800 of via het contactformulier.

CC BY-SA