Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

Wie?

KADOC legt zich toe op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk valoriseren van het historische erfgoed dat betrekking heeft op de relatie tussen religie, cultuur en samenleving in de periode 1750-heden.    

Waarom?

Religie had/heeft ook een grote impact op kunst en cultuur in hun meest diverse vormen. KADOC bewaart dan ook erfgoed van kunstenaars en kunstenaarsateliers (actief op het vlak van beeldende kunst, fotografie, muziek, performance enz.) die actief zijn op zijn werkingsdomein. KADOC wil hen met raad en daad bijstaan via zijn consulenten, stimuleert onderzoek over hun productie en treedt er graag mee naar buiten in publicaties en tentoonstellingen voor zover er een relatie is met het brede themaveld van het centrum. De tentoonstellingen en publicaties zijn ofwel eigen creaties, ofwel receptief, waarbij KADOC gastheer is en de KADOC-kapel en/of -pandgangen ter beschikking stelt, ofwel co-creatief zijn, waarbij KADOC mee optreedt als opdrachtgever-producent in het kader van zijn zgn. kapelwerking.    

Contact

KADOC-KU Leuven
Vlamingenstraat 39
B-3000 Leuven
Tel. 0032 16 32 35 00
postmaster@kadoc.kuleuven.be

CC BY-SA