Expertisecentrum

Het Firmament

Wie?

Het Firmament is het expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het ondersteunt en inspireert om op een hedendaagse, reflectieve en duurzame manier om te gaan met het erfgoed van theater en dans. 

Waarom?

Het Firmament

… adviseert

  • over de zorg voor podiumarchieven en -collecties
  • over het herbestemmen van podiumarchieven en -collecties
  • over het documenteren en overdragen van niet-tastbare technieken, benaderingen en processen uit de podiumkunsten
  • over inhoudelijke aspecten van subsidie-aanvragen over podiumkunstenerfgoed     

… inspireert

  • met tal van praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland die podiumkunstenerfgoed opnieuw inzetten
  • met themadossiers die reflecteren over facetten van podiumkunstenerfgoed

… organiseert

  • reflectiemomenten en ontmoetingsdagen op het kruispunt van kunsten en erfgoed, onderzoek en praktijk, traditie en experiment 

… houdt je op de hoogte

Het Firmament en TRACKS

Het Firmament participeert als partner actief in het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ waarvan de online toolbox TRACKS één van de concrete resultaten is. Begin 2014 besloten PACKED vzw en Het Firmament om de krachten te bundelen. Het opgebouwde netwerk en de expertise over podiumkunstenerfgoed werd zo ontsloten en ingezet voor de hele kunstensector.

Het Firmament is auteur of co-auteur van een 10-tal richtlijnen zoals ‘Bepaal een visie omtrent het archief en de collectie(s)’, ‘Optimaliseer je ordening’, ‘Weet wanneer en hoe je een nieuwe bewaarplaats voor je archief en collectie(s) kan vinden’ en ‘Zorg voor een goede bewaring van je analoge en papieren archief en collectie(s) ’. Daarnaast ontwikkelde Het Firmament een 20-tal praktische tools die meteen inzetbaar zijn. Samen met PACKED vzw fungeren we als eindredacteur voor alle teksten die verschijnen op TRACKS en blijven we mee nadenken over de vormgeving en structuur van de website. Het Firmament volgt de noden van het podiumkunstenveld op de voet om TRACKS zo gericht mogelijk aan te vullen en aan te passen waar nodig. Alle feedback is welkom!

Info & contact

Het Firmament
Hoogstraat 83
2800 Mechelen
015 34 94 36
contact@hetfirmament.be

CC BY-SA