Wie?

Het Forum voor Amateurkunsten is een overlegcentrum en deskundig aanspreekpunt voor en over de amateurkunstensector in Vlaanderen. Het Forum biedt ondersteuning, treedt op als brugfiguur in een breed netwerk en vergroot de onderlinge samenhang binnen de sector. Samen met de landelijke erkende amateurkunstenorganisaties gaat het Forum voluit voor het bevorderen van kunstbeoefening. 

Waarom?

Het Forum voor Amateurkunsten is het aanspreekpunt voor amateurkunstenaars in Vlaanderen. We zoeken op vraag mee naar invalshoeken, praktijken en aanknopingspunten die hun erfgoedwerking kunnen ondersteunen en inspireren. De negen erkende landelijke amateurkunstenorganisaties zijn hierbij natuurlijke partners. Het gaat om:

Contact 

Meer info via 09 235 40 00
Abrahamstraat 13
9000 Gent
info@amateurkunsten.be

CC BY-SA