Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Wie?

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel. Als dienstverlenende organisatie vervullen we een intermediaire rol tussen de Vlaamse overheid en het cultureel-erfgoedveld. Zoals omschreven in het Cultureelerfgoeddecreet is ons hoofddoel om cultureel-erfgoedorganisaties, openbare besturen en andere beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het veld te stimuleren. Meer over onze werking leest u in het Beleidsplan FARO 2012-2016.    

Waarom?

FARO beschikt over heel wat knowhow m.b.t. het duurzaam beheer en de valorisatie van (digitaal) erfgoed. Deze inhoudelijke en methodologische kennis stelt de organisatie ter beschikking, bijvoorbeeld door plaats te nemen in de stuurgroep van een project of door advies te verlenen.

Contact

Priemstraat 51
B-1000 Brussel
tel: +32 (0)2 213 10 60
fax: +32 (0)2 213 10 99
e-mail: info@faronet.be

CC BY