Wie?

De afdeling Kunsten behoort tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media (CJM). De afdeling Kunsten is de uitvoerder van het kunstenbeleid van de Vlaamse Regering.

Waarom?

De afdeling Kunsten draagt als uitvoerder van het beleid van de Vlaamse overheid, actief bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunstenlandschap.

De afdeling Kunsten heeft als taken:

  • erkennen, subsidiëren en toezicht houden
  • ondersteunen van commissies
  • netwerken binnen de beleidsvelden (nationaal en internationaal)
  • beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie
  • aansturen van het Frans Masereelcentrum.

Contact

  • Afdeling Kunsten                                                                   
  • Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
  • kunsten@vlaanderen.be
CC BY-SA