CAVA

Wie?

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) verzamelt en bewaart de archieven en het erfgoed van zowel de vrijzinnig-humanistische gemeenschap als van de Vrije Universiteit Brussel. We maken deze ook bekend bij een breed publiek. Dat gebeurt door publicaties, tentoonstellingen, workshops en Facebook. De collecties vullen elkaar schitterend aan. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor diepgaand onderzoek naar de geschiedenis van de vrijzinnigheid en de universiteit. Om aan de toenemende stroom van digitale informatie het hoofd te bieden, ontwikkelde CAVA het project ‘Duurzaam Digitaal’, zodat het in de toekomst deze expertise kan aanwenden voor de verschillende archiefvormers en haar partners.

Waarom?

Voor het grote publiek is de geschiedenis van het vrijzinnig-humanisme weinig of niet gekend. Dat kan ook niet, want over de geschiedenis van de vrijzinnigheid in Vlaanderen is (nog) niet veel geschreven. In de tweede helft van de twintigste eeuw is onze maatschappij nochtans sterk geseculariseerd, heeft het vrijzinnig-humanisme een beslissende doorbraak gekend en zijn er heel wat van haar strijdpunten verwezenlijkt. Tal van vrijzinnig-humanistische organisaties zijn daarnaast actief op het socio-cultureel vlak. De diversiteit binnen de vrijzinnig-humanistische verenigingen en personen levert een al even diverse collectie op. De collectie van CAVA bevat naast de administratieve archieven van deze verenigingen ook persoonsarchieven, een grote fotocollectie, tekeningen en cartoons, liederen, kunstwerken, affiches, textiel, medailles en penningen, wetenschappelijk erfgoed, bouwplannen, enz.

Contact

CAVA
Pleinlaan 2 lokaal B033
1050 Elsene
Tel. +32 (0)2 629 24 34
info@cavavub.be

CC BY-NC-SA