Wie?

Het CVAa is het expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving. Het centrum zet zich in om het cultureel erfgoed van architecten, vormgevers, stedenbouwkundigen en bouwbedrijven in Vlaanderen beter te beheren, te ontsluiten, bekend te maken en te hergebruiken.    

Waarom?

Het CVAa verzamelt en verspreidt zoveel mogelijk kennis bij erfgoedinstellingen, onderzoekers, architecten, vormgevers en andere actoren die een rol spelen in het ontwerp van de omgeving:

  • We geven informatie over zorg en beheer van dit specifieke erfgoed 
  • We geven begeleiding en advies bij erfgoedprojecten en –acties
  • We registreren vindplaatsen van dit erfgoed in een centrale databank

Contact

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven is gehuisvest in de gebouwen van het Internationaal Kunstcentrum deSingel. Onze kantoren bevinden zich in het nieuwbouw-gedeelte: beel laag, 1e verdieping (onder het Grand Café).

Neem zeker een kijkje op de adviespagina van het CVAa, waar je ook ons contactformulier kunt vinden: http://www.cvaa.be/nl/hoe-kunnen-wij-u-helpen

postadres: Jan Van Rijswijcklaan 155, B-2018 Antwerpen 
bezoekadres: Desguinlei 25, B-2018 Antwerpen
T +32 (0)3 242 89 70 
F +32 (0)3 242 89 79 
cvaa@vai.be 

CC BY-SA