Voor de collecties die geen geëigende professionele bewaarplaats hebben is recent het collectieplatform Archiefpunt opgericht. Deze bemiddelende instantie streeft ernaar om voor elk relevant bestand een geschikte bewaarplaats te vinden. Zij die in het overzicht hierboven geen mogelijkheden ontwaren, kunnen bij Archiefpunt terecht. Na overleg en dialoog tussen alle betrokken actoren zal een instelling toegewezen worden die garant kan staan voor de professionele en duurzame bewaring van de collectie.