Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel

Wie?

Het AMVB is een privaatrechtelijke archiefinstelling die archieven van families, personen en organisaties verwerft, beheert en valoriseert.    

Waarom?

Het AMVB verzekert als pluralistische instelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verwerving, het beheer, het onderzoek en de ontsluiting van archieven van Nederlandstalige Brusselse organisaties, personen en families. Het AMVB wil het verdwijnend collectief geheugen van de Brusselse Vlaming in de grootstedelijke samenleving (her-) ontdekken als onuitputtelijke bron van genoegen en educatie.     

Contact

Arduinkaai 28
1000 Brussel

telefoon:  02/209 06 01
fax:         02/502 83 21
e-mail:     info@amvb.be

CC BY-SA