Wie?

Amsab-ISG is het erfgoedcentrum van sociaal, humanitair en ecologisch geëngageerde bewegingen.

Waarom?

Amsab-ISG komt in zijn dagelijkse werking voortdurend in contact met een breed scala van erfgoedproducenten, gaande van administraties van grote verenigingen over kleine vzw’s naar individuele schrijvers, politici, fotografen, muzikanten e.d.m. Die archiefvormers leveren een zeer diverse collectie analoog en digitaal erfgoed. Doorheen de jaren heeft Amsab-ISG een grote hoeveelheid expertise opgebouwd om met die diverse collecties om te gaan. Amsab-ISG is van mening dat die expertise niet beperkt mag blijven tot een kleine groep specialisten, maar zo breed mogelijk verspreid moet worden en gedeeld met de archiefvormers, collega-instellingen en alle andere betrokkenen, zowel binnen als buiten de erfgoedsector.    

Contact

Amsab-ISG
Bagattenstraat 174 
9000 Gent   
Tel.: +32 (0)9 224 00 79
Fax: +32 (0)9 233 67 11

info@amsab.be

CC BY-SA