Wie?

Het ADVN is het erfgoedcentrum voor de Vlaamse beweging. Vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke methodologie verzamelt, beheert, ontsluit, onderzoekt en valoriseert het ADVN het erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in haar brede historische, geografische en thematische context.   

Waarom?

Kunst en cultuur hebben steeds een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Van de taalontvoogding in de 19de eeuw tot de vorming van een Vlaamse identiteit in de 20ste eeuw. Die brede maatschappelijke en historische rol wordt ook weerspiegeld in onze rijke collectie. In de voorbije 30 jaar vonden archieven van koororganisaties tot toneelverenigingen, van podiumartiesten tot beeldende kunstenaars en van lokale kunstkringen tot nationale cultuurkoepels onderdak in onze depots. Doorheen de jaren heeft het ADVN als archief en onderzoekscentrum dan ook een ruime expertise opgebouwd in het beheren en bewaren van cultureel erfgoed, maar evenzeer in het valoriseren van dat erfgoed voor onderzoek, educatie en het brede publiek. Dit bereiken we, op eigen initiatief, in opdracht of als gastheer, langs publicaties, tentoonstellingen of lezingen. Aarzel alvast niet om met ons contact op te nemen.

Contact

ADVN vzw
Lange Leemstraat 26
2018 Antwerpen

[T] +32 (0) 225 18 37    

[E] info@advn.be    

CC BY