​Kunsterfgoed gezocht

07 oktober 2015

Archiefbank zoekt archieven rond beeldende kunst van kunstenaars, verzamelaars en collectieven en de gerelateerde collecties. Dit erfgoed omvat een wezenlijk onderdeel van het collectieve geheugen, maar het is bedreigd. Welk kunsterfgoed wordt wel nog bewaard? Waar wordt het bewaard? Archiefbank verzamelt informatie over erfgoed dat bewaard wordt bij de kunstenaar zelf, bij een verzamelaar of in een bewaarinstelling.

'Archief voor de toekomst': e-publicatie over het behoud en beheer van nalatenschappen van kunstenaars

28 september 2015

Ooit stilgestaan bij de erfenis van een kunstenaar? Wat gebeurt er met het werk als de kunstenaar niet meer leeft of om andere redenen niet meer in staat is daar zelf voor te zorgen? Wie krijgt de rechten? Wie beheert het archief en de collectie? Kunst beschouwen we als kostbaar erfgoed, maar wordt alles wat wij van waarde vinden ook bewaard? En is de economische waarde daarbij onze belangrijkste maatstaf, of zouden we meer waarden tegen het licht moeten houden?

Bevraging audiovisuele archieven en collecties in de muzieksector

17 september 2015

Vrijwel alle muziekorganisaties, musici, muziekliefhebbers beheren een audio en/of audiovisueel archief. Deze audio(visuele) archieven zijn vandaag een belangrijke getuige van een rijke muziekcultuur. Ze zijn echter weinig toegankelijk en worden in hun voortbestaan bedreigd omdat ze worden bewaard op dragers die in onbruik zijn geraakt en waarvoor de afspeelapparatuur ontbreekt. Een soortgelijk probleem stelt zich vaak bij de langetermijnbewaring van digitale archieven en collecties.

Workshop en symposium 29-30-31 oktober

04 september 2015

PACKED vzw organiseert een workshop over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties bij iMAL. Als voorbereiding werd alvast gestart met het in kaart brengen van het iMAL-archief.

Video Matters - Conferentie

18 augustus 2015

Als deel van het onderzoeksproject "Video Archive" vindt bij het Ludwig Forum Aachen de conferentie "Video Matters" plaats op 24 en 25 september 2015.

Symposium 2D and 3D Documentation and Visualisation of Performing Arts, Folklore and Rituals through the example of dance

17 augustus 2015

Save the date: Op 16, 17 en 18 november vindt in Berlijn het symposium 'Intangible cultural heritage and innovation. 2D and 3D Documentation and Visualisation of Performing Arts, Folklore and Rituals through the example of dance' plaats.

Jubileumproject TAZ goedgekeurd

05 augustus 2015

Theater aan Zee (TAZ) kon met een gerust hart van start gaan. Hun subsidieaanvraag binnen het Cultureel-erfgoeddecreet voor het project 'Digitaliserings- en ontsluitingstraject TAZ' werd recent goedgekeurd. Naar aanleiding van haar twintigjarig jubileum in 2016, start TAZ met het digitaal ontsluiten van het festivalarchief met behulp van MOVIO, een tool voor de realisatie van digitale tentoonstellingen, dat ontwikkeld werd binnen het Europese project ATHENAPlus.

Oproep: iMAL zoekt vrijwilliger om het archief aan te pakken

08 juli 2015

PACKED vzw, expertisecentrum digitaal erfgoed, en iMAL, kunstencentrum voor Digitale Cultuur en Technologie, zijn op zoek naar een vrijwillig(st)er die in de maanden augustus-september en/of oktober het iMAL-archief aanpakt in kader van het TRACKS-project.

Digital Art & Storytelling wedstrijden rond digitale kunst en creatief schrijven

07 juli 2015

Op 1 mei 2015 lanceerde het Europese project DARTS (Digital Art & Storytelling for Heritage Audience Development), een samenwerkingsproject gefinancierd door Creative Europe in 2014, twee internationale wedstrijden rond digitale kunst en creatief schrijven. Deze wedstrijden hebben als doel jonge creatieve talenten van over heel Europa te betrekken bij het uittesten en bedenken van nieuwe manieren om het Europees gebouwd erfgoed te valoriseren.

#DocumentingPerformingArts

24 juni 2015

Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?