UNFOLD #3: Reinterpreting the digital - 1 December 2016 - LIMA, Amsterdam, 20u.

04 november 2016

LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst, ondersteunt de kunstenpraktijk bij het bewaren en toegankelijk houden van mediakunst, digitale kunst en performances. Vanuit Amsterdam ontsluit LIMA de eigen collectie, verlenen ze diensten rond opslag en digitalisering voor musea, galeries en kunstenaars en voeren ze onderzoek in samenwerking met makers, musea en universiteiten.

UNFOLD is een internationaal samenwerkingsverband en onderzoeksproject dat focust op artistieke herinterpretatie bij de preservatie van mediakunst. Het bekijkt het documenteren en conserveren van digitale kunst tegen de achtergrond van 'live' kunstvormen als dans, theater en muziek. Hoe kunnen mediakunst en digitale kunst - die historisch sterk verbonden zijn met performancekunst - zich hierdoor laten inspireren? Kan een artistieke herinterpretatie van een kunstwerk de hybriditeit, context en het 'liveaspect' anders/beter vatten dan de standaardaanpak om het kunstwerk zelf toegankelijk proberen te houden in een context van snel verouderende platformen en besturingssystemen?

LIMA organiseert op 1 december 2016 haar derde publieksmoment in het kader van UNFOLD. De onderzoekslijn rond mediëring door herinterpretatie krijgt hier een vervolg.

Dance and the museum: Stretching the boundaries (publieksmoment)

04 oktober 2016

Internationale studiedag naar aanleiding van de tentoonstelling Zot Geweld/Dwaze Maagd

Al enkele decennia zoekt de museumwereld toenadering tot de dynamiek van kunstvormen als dans. Ook de danswereld is gefascineerd door de uitdaging om dans in een andere context te tonen of door te geven. Internationaal slaan verschillende curatoren en choreografen de handen in elkaar.

Matters in Media Art (website)

12 september 2016

Matters in Media Art is een grondig vernieuwde online bron voor verzamelaars, kunstenaars en organisaties die werken met kunst(werken) met bewegend beeld, elektronische of digitale elementen. De initiatiefnemers zijn experten van MoMA, SFMOMA en Tate. Ze kregen hierbij de steun van de New Art Trust (San Francisco). Matters in Media Art werkt volgens een open sourcefilosofie. De code van de website is vrij toegankelijk en ook de rijke tekstuele inhoud van de website heeft een Creative Commonslicentie meegekregen waarbij enkel naamsvermelding vereist is. Op die manier sporen ze niet enkel de betrokken musea aan om de informatie te verfijnen en te verbeteren, maar ook een brede gemeenschap van mensen met de voeten in deze kunstpraktijk.

UNFOLD#2: Reinterpretation as Creative Act (publieksmoment)

09 september 2016

LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst, ondersteunt de kunstenpraktijk bij het bewaren en toegankelijk houden van mediakunst, digitale kunst en performances. Vanuit Amsterdam ontsluit LIMA de eigen collectie, verlenen ze diensten rond opslag en digitalisering voor musea, galeries en kunstenaars en voeren ze onderzoek in samenwerking met makers, musea en universiteiten.

Archief in de kijker: Ludwig Burchard

01 augustus 2016

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het archief van Rubenskenner Ludwig Burchard (1886-1960).

TRACKS-ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties, een korte samenvatting

30 juni 2016

Op 23 juni 2016 kwamen een vijftigtal kunstenaars, kunstenorganisaties en erfgoedwerkers samen voor het derde ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties over archief- en collectiezorg, dat PACKED vzw en de TRACKS-partners organiseerden. Het ontmoetingsmoment stond dit jaar in het teken van de opmaak van het actieplan. Hier lees je een korte samenvatting van het evenement.

Spot op erfgoed: archief van STUK en Klapstuk

14 juni 2016

In de rubriek 'Spot op Erfgoed' plaatst Het Firmament enkele markante archieven of collecties in de kijker. In een eerste reeks wordt podiumkunstenerfgoed dat bij collectiebeherende instellingen bewaard wordt belicht. Met deze rubriek wil Het Firmament podiumerfgoed dat verspreid bewaard wordt zichtbaar en vindbaar maken. Deze maand staat het archief van STUK en Klapstuk centraal.

Ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties

23 juni 2016

Het programma van het derde TRACKS-ontmoetingsmoment staat in het teken van de opmaak van actieplannen voor 2017. Van gesubsidieerde kunstenorganisaties wordt voor het eerst verwacht dat ze hierin acties m.b.t. de zorg voor het eigen archief opnemen. De cases voorgesteld tijdens de rondetafelsessies zijn acties die je kunt opnemen in je actieplan, bijvoorbeeld je archiefruimte optimaliseren, je archiefwerking doorlichten, je statisch archief in bewaring geven bij een erfgoedinstelling of je audiovisuele archieven laten digitaliseren.

Inventarisatie van audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunsten (update)

20 mei 2016

In de lente van 2015 namen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw het initiatief om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Ongeveer 170 podiumkunstenorganisaties werden in het kader van deze inventaris gecontacteerd. Tijdens de eerste maanden van 2016 hebben we de cijfers verder aangevuld, vooral onder impuls van Het Firmament.

Herbert Archive Seminar Day - in progress

09 mei 2016

Op zondag 22 mei 2016 vindt van 14:00 tot 17:00 de Seminar Day in progress plaats, een eerste kennismaking met het Archief van Herbert Foundation.