Archief in de kijker: New Reform Archive

23 november 2016

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het archief van New Reform Archive.

Open call: onderzoeksproject over de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst tussen 1957 en 1969

09 oktober 2017

De geschiedenis van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) moet nog geschreven worden. Het ontstaan van het eerste Belgische museum van hedendaagse kunst is nochtans een bijzonder boeiend verhaal, dat bovendien unieke perspectieven biedt op de naoorlogse situatie van de levende kunst in België.

Artists' Studio Archives (publicatie)

16 november 2016

Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA) publiceert Artists' Studio Archives: Managing Personal Collections & Creative Legacies, een gids voor kunstenaars, hun assistenten en anderen die pogingen doen om de studio-archieven van kunstenaars te bewaren.

UNFOLD #3: Reinterpreting the digital - 1 December 2016 - LIMA, Amsterdam, 20u.

04 november 2016

LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst, ondersteunt de kunstenpraktijk bij het bewaren en toegankelijk houden van mediakunst, digitale kunst en performances. Vanuit Amsterdam ontsluit LIMA de eigen collectie, verlenen ze diensten rond opslag en digitalisering voor musea, galeries en kunstenaars en voeren ze onderzoek in samenwerking met makers, musea en universiteiten.

UNFOLD is een internationaal samenwerkingsverband en onderzoeksproject dat focust op artistieke herinterpretatie bij de preservatie van mediakunst. Het bekijkt het documenteren en conserveren van digitale kunst tegen de achtergrond van 'live' kunstvormen als dans, theater en muziek. Hoe kunnen mediakunst en digitale kunst - die historisch sterk verbonden zijn met performancekunst - zich hierdoor laten inspireren? Kan een artistieke herinterpretatie van een kunstwerk de hybriditeit, context en het 'liveaspect' anders/beter vatten dan de standaardaanpak om het kunstwerk zelf toegankelijk proberen te houden in een context van snel verouderende platformen en besturingssystemen?

LIMA organiseert op 1 december 2016 haar derde publieksmoment in het kader van UNFOLD. De onderzoekslijn rond mediëring door herinterpretatie krijgt hier een vervolg.

Dance and the museum: Stretching the boundaries (publieksmoment)

04 oktober 2016

Internationale studiedag naar aanleiding van de tentoonstelling Zot Geweld/Dwaze Maagd

Al enkele decennia zoekt de museumwereld toenadering tot de dynamiek van kunstvormen als dans. Ook de danswereld is gefascineerd door de uitdaging om dans in een andere context te tonen of door te geven. Internationaal slaan verschillende curatoren en choreografen de handen in elkaar.

Matters in Media Art (website)

12 september 2016

Matters in Media Art is een grondig vernieuwde online bron voor verzamelaars, kunstenaars en organisaties die werken met kunst(werken) met bewegend beeld, elektronische of digitale elementen. De initiatiefnemers zijn experten van MoMA, SFMOMA en Tate. Ze kregen hierbij de steun van de New Art Trust (San Francisco). Matters in Media Art werkt volgens een open sourcefilosofie. De code van de website is vrij toegankelijk en ook de rijke tekstuele inhoud van de website heeft een Creative Commonslicentie meegekregen waarbij enkel naamsvermelding vereist is. Op die manier sporen ze niet enkel de betrokken musea aan om de informatie te verfijnen en te verbeteren, maar ook een brede gemeenschap van mensen met de voeten in deze kunstpraktijk.

UNFOLD#2: Reinterpretation as Creative Act (publieksmoment)

09 september 2016

LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst, ondersteunt de kunstenpraktijk bij het bewaren en toegankelijk houden van mediakunst, digitale kunst en performances. Vanuit Amsterdam ontsluit LIMA de eigen collectie, verlenen ze diensten rond opslag en digitalisering voor musea, galeries en kunstenaars en voeren ze onderzoek in samenwerking met makers, musea en universiteiten.

Archief in de kijker: Ludwig Burchard

01 augustus 2016

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het archief van Rubenskenner Ludwig Burchard (1886-1960).

TRACKS-ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties, een korte samenvatting

30 juni 2016

Op 23 juni 2016 kwamen een vijftigtal kunstenaars, kunstenorganisaties en erfgoedwerkers samen voor het derde ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties over archief- en collectiezorg, dat PACKED vzw en de TRACKS-partners organiseerden. Het ontmoetingsmoment stond dit jaar in het teken van de opmaak van het actieplan. Hier lees je een korte samenvatting van het evenement.

Spot op erfgoed: archief van STUK en Klapstuk

14 juni 2016

In de rubriek 'Spot op Erfgoed' plaatst Het Firmament enkele markante archieven of collecties in de kijker. In een eerste reeks wordt podiumkunstenerfgoed dat bij collectiebeherende instellingen bewaard wordt belicht. Met deze rubriek wil Het Firmament podiumerfgoed dat verspreid bewaard wordt zichtbaar en vindbaar maken. Deze maand staat het archief van STUK en Klapstuk centraal.