Hugo Claustentoonstellingen bij Letterenhuis en Bozar

27 maart 2018

Wie niet op een andere planeet zat, moet het gemerkt hebben. Hugo Claus, één van de meest gewaardeerde auteurs in de Vlaamse literatuur, is tien jaar geleden overleden. Aanleiding genoeg voor heel wat Clausactiviteiten. Twee tentoonstellingen, in Bozar en Letterenhuis, springen in het oog omdat ze onder meer aan de slag gaan met archiefmateriaal.

Webtentoonstelling "Portret van een verborgen kunstenaar…: Léo(n) Spanoghe (1874-1955)"

05 maart 2018

Elise Dewilde en Pieter Spanoghe creëerden een webtentoonstelling over kunstschilder Léo(n) Spanoghe (1874-1955). In vijf "tentoonstellingsruimtes" - steeds gelinkt aan een bepaalde levensfase en stijlontwikkeling - bieden ze een eerste kennismaking aan met de kunstenaar.

Internationaal symposium ‘Transformation Digital Art 2018’ (22-23 maart 2018, LIMA, Amsterdam)

21 februari 2018

Constant ontwikkelende technologieën scheppen een unieke mogelijkheid voor kunstenaars om te experimenteren, te spelen en te creëren, maar ze vormen ook een uitdaging voor diegenen die ervoor moeten zorgen dat dit werk ook in de toekomst nog gepresenteerd kan worden. De preservering en toekomstige toegang tot born-digital kunstwerken is even uitdagend als belangrijk. Hoe spelen we in op verandering? Hoe houden we toekomstige presentatie van dit werk in de hand?

Archiefpunt

09 februari 2018

In sommige gevallen kan je er voor opteren (een deel van) je collectie onder te brengen bij een professionele collectiebeherende instelling. In Vlaanderen en Brussel zijn er tal van professionele bewaarinstellingen aanwezig. Ze staan op alle niveaus (landelijk, regionaal, lokaal) klaar om de verscheidenheid aan archivalisch erfgoed op te vangen, te bewaren, te beheren en te valoriseren voor het wetenschappelijk onderzoek en het grote publiek.

Archief in de kijker: Hugo Roelandt - archief & onderzoek

22 december 2017

De Belgische kunstenaar Hugo Roelandt (Aalst 1950 - Antwerpen 2015) was één van de pioniers van de performance kunst in België in de jaren '70 en '80. Hij was een heuse 'artist's artist' die buiten de kunstmarkt opereerde en oog had voor de maatschappij. Door zijn visie op fotografie en performance kunst te combineren, evolueerde hij naar een persoonlijke mengeling van performance en installatie kunst waarvoor hij het label 'post performance' bedacht. De charismatische en energieke Roelandt werkte samen met vele kunstenaars in de loop van zijn carrière.

Open call: onderzoeksproject over de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst tussen 1957 en 1969

09 oktober 2017

De geschiedenis van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) moet nog geschreven worden. Het ontstaan van het eerste Belgische museum van hedendaagse kunst is nochtans een bijzonder boeiend verhaal, dat bovendien unieke perspectieven biedt op de naoorlogse situatie van de levende kunst in België.

Archief in de kijker: Bernd Lohaus

28 september 2017

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het archief van beeldend kunstenaar Bernd Lohaus.

Workshops digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties

19 september 2017

Op donderdag 16 november en vrijdag 22 december 2017 organiseert PACKED vzw twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen je staat wanneer je digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren en welke strategieën je daarbij kan volgen.

Bespreking: Boekman 110 over culturele archieven

12 september 2017

Het Nederlandse tijdschrift Boekman wijdde het voorjaarsnummer van 2017 aan culturele archieven. De brede waaier van het Nederlandse culturele geheugen komt erin aan bod. Naast de eerder traditionele sector van overheidsarchieven is er ook aandacht voor particuliere archieven, bijvoorbeeld uit de kunstensector. Interessant dus om eens te kijken wat we uit Nederland kunnen opsteken.

De toekomst van het verleden. Welke vragen wil jij in 2050 kunnen stellen over de podiumpraktijk van vandaag? (werksessie)

11 augustus 2017

Neem deel aan een open werksessie georganiseerd door de Actiegroep Podiumdocumentatie Vlaanderen* en de Nederlandse werkgroep NIT**, in samenwerking met deBuren en Het TheaterFestival.