Presentatie TRACKS op Doc’Moments van de ABD-BVD

26 oktober 2018

De Doc'Moments van ABD-BVD (Association Belge de documentation - Belgische Vereniging voor Documentatie) zijn studiemomenten met telkens een ander thema. Op 8 november 2018 zoomt Doc'Moments in op het documenteren van podiumkunsten, dat vanwege zijn efemere karakter een uitdaging vormt voor de archiefsector. PACKED vzw zal tijdens die namiddag de werking rond TRACKS (Toolbox & Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector) toelichten. Het Firmament zal er ook www.Youdoc.be voorstellen, een platform-in-opbouw voor het documenteren van podiumkunsten.

Workshops digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties

25 oktober 2018

Op dinsdag 18 december 2018 en vrijdag 11 januari 2019 organiseert PACKED vzw twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De vorming legt uit voor welke uitdagingen je staat wanneer je digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wilt bewaren en welke strategieën je daarbij kunt volgen.

16/11: TRACKS intervisietraject ‘Werken met vrijwilligers’

10 oktober 2018

Wil je als kunstenorganisatie vrijwilligers inschakelen voor je archief- en collectiezorg? Misschien doe je al een beroep op vrijwilligers, bv. om te flyeren, als suppoost, publieksbegeleider of onthaalmedewerker en wil je dit graag uitbreiden naar je archiefwerking? Of misschien heeft je organisatie helemaal nog geen ervaring met vrijwilligers? Zit je met een vraag die je wil voorleggen, kom dan naar onze intervisiebijeenkomst op 16 november.

Online ontsluiting van archiefmateriaal: tentoonstellingsgegevens op Wikidata

23 augustus 2018

Na intussen anderhalf jaar werken rond het gebruik van Wikimediaplatformen om podiumkunstenerfgoed een bredere zichtbaarheid te geven, legde PACKED vzw zich de afgelopen maanden ook toe op een aantal tests binnen de beeldende kunsten. We zagen kansen en mogelijkheden in de online agenda van De Witte Raaf, het tijdschrift over recente en hedendaagse kunst, en vroegen hen om de metadata van die agenda vrij te geven voor publicatie op Wikidata. De Witte Raaf stemde daarmee in. Na aanlevering werden de data door PACKED-medewerker Olivier Van D'huynslager opgeschoond en gestructureerd met behulp van de data wrangler OpenRefine 3.0, een gratis en volledig opensourcesoftware waarmee je gemakkelijk grote hoeveelheden data kunt visualiseren, analyseren, manipuleren en corrigeren. Mede door de gegevens die we eerder al van kunstenwerken publiceerden, resulteert deze actie in een mooie set aan verrijkte linked open data.

Een jaar proefdraaien rond podiumkunsten op Wikimediaplatformen

25 juni 2018

PACKED vzw ijvert waar het kan voor een maximale digitale ontsluiting van erfgoed. In het najaar van 2016 zijn we een traject begonnen om gegevens over de podiumkunsten uit Vlaanderen en Brussel te publiceren op de Wikimediaplatformen. Voorlopig hebben 95 nieuwe Wikipedia-artikels m.b.t. podiumkunsten aangemaakt, ongeveer zestig bestaande Wikipedia-artikels m.b.t. podiumkunsten aangevuld en verbeterd en gegevens over enkele duizenden speelplekken, organisaties en personen uit de podiumkunstendatabank van Kunstenpunt gepubliceerd op Wikidata. Dat levert een verhoogde online zichtbaarheid en vindbaarheid op. Enkel al de 95 Wikipedia-artikels die we sinds eind april 2017 zijn beginnen aanmaken, hebben ondertussen meer dan 27.000 bezoekers opgeleverd.

Traject archief- doorlichtingen inspireert noorderburen

24 mei 2018

Het tweede archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstenorganisaties werd ondertussen succesvol afgerond. Het Firmament en PACKED vzw begeleidden podiumkunstenorganisaties bij de evaluatie van hun archiefwerking en het opstellen van een concreet stappenplan. DEN, het Kennisinstituut voor Digitale Cultuur in Nederland, liep mee en bekeek of dergelijk traject ook bij hen opgezet kan worden. Hun bevindingen lees je in deze blog!

Tentoonstelling: Voici des fleurs

17 mei 2018

Voici des fleurs is een groepstentoonstelling die doordrenkt is met de artistieke nalatenschap van Akarova (geboren als Marguerite Acarin, 1904 - 1999), een befaamde Brusselse kunstenares uit het interbellum die haar leven volledig wijdde aan muziek, dans, choreografie, schilderkunst en sculptuur. La Loge nodigt de hedendaagse kunstenaars Lili Dujourie, Anne Hardy, Pauline Curnier Jardin, Hanne Lippard, Caroline Mesquita, Jurgen Persijn & Ana Torfs, en Leen Voet uit om aan de zijde van Akarova hun werk te tonen en een vrije, open conversatie aan te gaan met haar ideeën en creatieve dynamiek.

Artwork Documentation Tool ondersteunt kunstenaars bij de archivering van hun werk

02 mei 2018

LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst in Amsterdam, ontwikkelde de Artwork Documentation Tool. Met deze tool wil LIMA kunstenaars ondersteunen bij de archivering van hun werk. De tool is geschikt voor alle kunstenaars die in actief zijn in het domein van digitale kunsten en is in het bijzonder bedoeld voor wie complexe, softwaregestuurde installaties bouwt. De tool is gratis beschikbaar via de website van LIMA: http://li-ma.nl/adt

Studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst

19 april 2018

Op maandag 18 juni 2018 organiseren Archiefbank Vlaanderen, M HKA en PACKED vzw een studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst: 'Volgens de regels van de kunst. Over de zorg voor kunstenaarsarchieven'. TRACKS, het traject rond archief- en collectiezorg in de kunstensector, zet in 2018 niet langer in op één groot ontmoetingsmoment voor de hele sector. In de plaats daarvan nodigen we kunstenaars en kunstenorganisaties uit op informelere en kleinschaligere ontmoetingen die kunstenbreed inzoomen op een bepaalde thematiek of die net disciplinespecifieke uitdagingen belichten.

Dansfilm Ottone, Ottone (Walter Verdin, 1991) in Cinema Zed, Leuven

19 april 2018

Waardevol audiovisueel erfgoed digitaliseren is niet enkel belangrijk om het te preserveren, het opent ook de mogelijkheid om het (opnieuw) te tonen aan een publiek. Ottone, Ottone, de dansfilm van Walter Verdin uit 1991 op basis van de gelijknamige productie van Rosas, wordt tussen 19 en 28 april drie maal vertoond in Cinema Zed (Leuven).