Drie nieuwe praktijkvoorbeelden online

24 oktober 2014

Er werden de voorbije maand drie nieuwe praktijkvoorbeelden gepubliceerd.

Er werd een noodonderkomen gezocht en gevonden voor het audiovisuele archief van Svend Thomsen / TVF, de overdracht van het Vooruit-archief naar Amsab-ISG werd gevolgd en het Netwerk-archief werd aangevuld met mondelinge kennis van de artistiek directeur.

Verslag lancering TRACKS-website online!

23 oktober 2014

Op 18 juni kwamen meer dan 100 geïnteresseerden uit de kunsten- en de cultureel erfgoedsector bijeen in de Beursschouwburg voor een inspirerende namiddag over het erfgoed van de kunstensector.

Het verslag van deze interessante namiddag is nu raadpleegbaar.

Geef vorm aan uw archief!

06 oktober 2014

Met de workshop 'Geef vorm aan uw archief!' daagt het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven ontwerpers en producenten uit om zorg te dragen voor hun archief.

Op 22 oktober 2014 geven we op de Biënnale Interieur in Kortrijk advies over ordenen, verpakken en digitaal archiveren.

Workshop Archives = money

16 september 2014

Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds het nieuwe Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om werkingssubsidies te krijgen, moet je voortaan goed voor je archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doe je dat: goed voor je archief zorgen?

Het AMVB snelt op 3 en 17 november ter hulp met twee gratis workshops archiefbeheer.

Het geheugen van mijn gezelschap - In dialoog over (amateur)theatererfgoed

12 augustus 2014

Het Landjuweelfestival is het uitgelezen moment om stil te staan bij het theatererfgoed. Het Firmament, Forum voor Amateurkunsten en OPENDOEK nodigen samen met PACKED vzw en NTGent beoefenaars van amateurtheater uit om ervaringen te delen en kennis te maken met inspirerende voorbeelden. Samen bespreken we noden en obstakels en zoeken we naar praktische en haalbare oplossingen.

Vragen over archief- en collectiezorg? Kom langs bij een TRACKS-helpdesk!

14 juli 2014

Papieren of digitale documenten, opnames, foto's, kostuums, rekwisieten, decorstukken,... Wat hou je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren?

Kom met al je vragen langs op 25 oktober langs bij de TRACKS-helpdesk in Leuven!

Resonant publiceert ‘Doeboek muzikaal erfgoed’

01 juli 2014

Over erfgoedzorg verschenen de voorbije jaren een groot aantal publicaties. Veel literatuur is helaas weinig afgestemd op de werking van muziekorganisaties en op de specifieke problemen van muzikaal erfgoed. Daarom publiceert Resonant nu een online Doeboek: een praktische gids voor muziekorganisaties waarin alle belangrijke vragen rond erfgoedzorg aan bod komen.

Oproep pilootprojecten ‘Publieksbemiddeling en digitale media’

24 juni 2014

BAM en LUCA School of Arts werken samen om organisaties voor beeldende kunst te ondersteunen bij het realiseren van projecten met de focus op ‘publieksbemiddeling en digitale media’. Projectvoorstellen kunnen bij BAM ingediend worden.

Lancering TRACKS

19 juni 2014

Op 18 juni kwamen meer dan 100 geïnteresseerden uit de kunsten- en de cultureel erfgoedsector bijeen in de Beursschouwburg voor een inspirerende namiddag over het erfgoed van de kunstensector. Een korte impressie van een interessante namiddag.

Netwerk organiseerde een Trash day

17 juni 2014

Bij kunstencentrum Netwerk in Aalst werd onlangs een trash day georganiseerd. Op deze digitale opruimdag werd een nieuwe en overkoepelende mappenstructuur in gebruik genomen. Hierdoor is het digitaal archief geordend naar analogie met de ordening van het fysiek archief.