Juni 2015

PACKED vzw organiseerde in kader van TRACKS twee workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. Kunstenaars en kunstenorganisaties uit diverse disciplines schreven zich in met zowel specifieke vragen als uit een algemene nieuwsgierigheid voor het onderwerp.

De workshops vonden plaats bij Netwerk in Aalst op 4 en 16 juni.

In de eerste sessie werd ingegaan op de basisprincipes van duurzaam en digitaal archiveren. Wat is digitaal? Wat is duurzaam? En wat is het verschil tussen digitale duurzaamheid en duurzame digitale toegankelijkheid?

De vorming legde uit voor welke uitdagingen je staat wanneer je digitale documenten en bestanden op korte en lange termijn wil bewaren en welke strategieën je daarbij kan volgen. Bedreigingen zoals verouderde technologie, de problematiek van rechten en de onbetrouwbaarheid van dragers kwamen aan bod. Deze bedreigingen kan je m.b.v. een aantal eenvoudige principes aanpakken in concrete acties, gaande van de gevolgen van nietsdoen over conservatie en controle tot migratie en emulatie.

Vervolgens werden de deelnemers naar huis gestuurd met een opdracht. Bekijk welke knelpunten voor jouw werking of organisatie het meest urgent zijn, schrijf de bedreigingen en de principes uit en geef een mogelijke oplossing, rekening houdend met de kennis uit sessie 1 en toegepast volgens je eigen mogelijkheden en middelen. De knelpunten situeerden zich binnen de volgende domeinen: back-up; integriteit; raadpleegbaparheid; dragers; archief; duurzaam creëren en opslagcapaciteit.

In de tweede sessie werd gekeken naar een of meerdere knelpunten in de eigen werking. Samen werden alle vragen en problemen besproken en werd gezocht naar scenario's om het knelpunt aan te pakken.

De presentaties van beide sessies kan je hier raadplegen:

PACKED plant om dit najaar de workshop te herhalen. Data en locatie volgen nog!

In tussentijd kan je met al je vragen bij ons terecht.