Samen met BAM herwerkte PACKED vzw het hoofdstuk over archief- en collectiezorg voor beginnende beeldende en audiovisuele kunstenaars.

Je studeert af en je wil op een professionele manier kunst maken. Of je bent al een tijdje werkzaam als kunstenaar en je wil niet meer in halfslachtige statuten of schemerzones werken. BAM, het steunpunt voor beeldende kunsten, biedt je daarom deze online brochure met praktische tips en adressen aan. Het is een leidraad op zakelijk, juridisch en organisatorisch vlak. Het Kunstenloket heeft bijgedragen om op juridisch vlak de puntjes op de i te zetten.

Het hoofdstuk 'Je werk archiveren' bevat informatie over het behoud en beheer van zowel papieren en fysieke archieven en collecties als werken en documenten die digitaal aangemaakt worden.

Je vind de hele publicatie 'Tips voor beginnende kunstenaars' op de website van BAM of je kan ook de hoofdstukken apart downloaden.