Hieronder vind je een overzicht van alle lopende pilootprojecten binnen TRACKS. In de loop van de komende maanden wordt een verslag van elk project opgenomen als Praktijkvoorbeeld.

Peter Downsbrough: registreren van conceptuele kunstwerken

Activiteiten: Bij kunstenaar Peter Downsbrough wordt er gezocht naar de beste manier om conceptuele werken te beschrijven. Een datamodel werd ontwikkeld en zal in 2015 verder uitgetest worden. Daarnaast werkt PACKED vzw aan een eenvoudige en laagdrempelige tool om de werken te beschrijven.

PACKED vzw

Jeugd&Muziek: omgang met het digitale fotoarchief

Activiteiten: Jeugd&Muziek heeft een groot digitaal fotoarchief dat gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van nieuw promotiemateriaal en drukwerk. Hiervoor is er nood aan een geschikte beeldbank en model om de foto's te beschrijven. Zo zouden ook de technische gegevens van het fotomateriaal bewaard moeten worden. In januari wordt dit project terug opgenomen en zal er een plan van aanpak afgesproken worden.

PACKED vzw i.s.m. Resonant

deBuren: opkuis en overdracht van het digitale citybooks-archief

Activiteiten: Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren wenst haar citybooks over te brengen naar het digitaal depot van het Letterenhuis. Wat moet er allemaal gebeuren om een digitale overdracht te doen slagen? PACKED vzw volgt dit proces mee op. Omwille van de werkdruk werd er geopteerd voor een stapsgewijze benadering. deBuren zal in februari 2015 een korte vorming ontvangen over de ontwikkeling van een mappenstructuur en de omgang met digitale bestanden; de maanden daarna volgt een opkuis van het archief van het citybooksproject, waarna de overdracht plaats kan vinden.

PACKED vzw i.s.m. Letterenhuis

MATRIX: klaren van rechten

Activiteiten: MATRIX, centrum voor nieuwe muziek, wil de educatieve partituren van de composities die voor het TRANSIT-festival gecomponeerd werden, ontsluiten op een website, zodat ze door amateurgezelschappen herontdekt en opnieuw gespeeld kunnen worden. Samen met Resonant ondersteunt PACKED vzw MATRIX bij het klaren van de verschillende rechten op de partituren en op het bijhorende materiaal (foto's, video's, programmablaadjes,…). Ondertussen werden de eerste contacten met de componisten gelegd voor het klaren van de rechten. Zij reageerden alvast positief op dit initiatief. Er wordt getracht om in januari of februari samen te komen om te kijken hoe dit voorlopig aangepakt werd en wat de stand van zaken is.

PACKED vzw i.s.m. Resonant

STUK: een tentoonstelling archiveren

Activiteiten: Kunstencentrum STUK toont in 2015 haar geschiedenis door middel van een tentoonstelling. Samen met Het Firmament wordt er onderzocht hoe het tentoonstellingsarchief best bewaard kan worden en hoe de beleving van een tentoonstelling vastgelegd wordt. In maart 2015 start de tentoonstelling over 37,5 jaar STUK.

Het documenteren van tentoonstellingen en de bewaring van tentoonstellingsarchief wordt ook bij andere organisaties uitgewerkt en opgevolgd.

PACKED vzwi.s.m. Het Firmament

iMAL: activiteiten rond het bewaren en beheren van digitale kunstenaarsarchieven

Activiteiten: Bij iMAL, Centre for digital cultures and technology, worden in samenwerking met PACKED vzw in 2015 een aantal activiteiten opgezet rond het bewaren en beheren van (digitale) kunstenaarsarchieven. Hiervoor wordt in het voorjaar een tentoonstelling georganiseerd over de bewaring van cd-roms: 'CD-ROM Cabinet'. Ook bij hen kijken we hoe het archief van de tentoonstelling (en de cd-roms) best bewaard kan worden. Daarnaast wordt het archief van iMAL onder handen genomen. In het najaar volgt nog een workshop in kader van het TRACKS-project: 'The artist archive in the digital era'.

Ondertussen vond een eerste gesprek plaats met (artistiek) directeur Yves Bernard aan de hand van de vragenlijst die Het Firmament en PACKED vzw ontwikkelden. In april 2015 zal een vrijwilliger aangetrokken worden om de verspreiding van het archief over verschillende digitale dragers in kaart te brengen.

PACKED vzw

Damaged Goods: digitalisatie van analoge videaotapes

Activiteiten: Dansgezelschap Damaged Goods stelde schade vast aan een aantal videotapes uit het audiovisuele archief: het geluid van sommige MiniDV's leek niet meer afspeelbaar. De beste manier om de video's te bewaren en afspeelbaar te houden is digitalisering. Samen met Het Firmament inventariseerde PACKED vzw in juli een deel van het audiovisuele archief. In november werd het werk verdergezet door drie vrijwilligers. De Betacam-cassettes zullen via VTi door VIAA gedigitaliseerd worden. Er werd afgesproken om een overeenkomst op te maken tussen VTi en het dansgezelschap waarin ieders rechten en plichten opgelijst zullen worden.

De andere video- en geluidstapes zal Damaged Goods zelf laten digitaliseren. PACKED vzw begeleidt hen bij dit proces. De kosten voor opslag van de gedigitaliseerde bestanden werd al een eerste keer berekend. Wanneer Damaged Goods klaar is met de selectie van tapes die zeker gedigitaliseerd moeten worden, zal PACKED vzw de kwaliteitseisen opstellen om offertes op te vragen. Ook de kwaliteitscontrole zal opgevolgd worden.

PACKED vzw

Anne-Mie Van Kerckhoven: digitaliseren van dia's

Activiteiten: Kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven beschikt over een collectie van meer dan duizend dia's. Deze wil ze graag (laten) digitaliseren. Niet enkel om ze op een duurzame manier voor de toekomst te bewaren, maar ook om de gedigitaliseerde dia's te gebruiken voor de creatie van nieuw werk. PACKED vzw helpt haar bij het ordenen, inventariseren en (laten) digitaliseren van de dia's. Dit project zal binnenkort opgestart kunnen worden. PACKED vzw staat AMVK ook bij bij de opkuis van haar digitale archief.

PACKED vzw

Beursschouwburg: creatie van een nieuw kunstwerk met het videoarchief

Activiteiten: Beursschouwburg bestaat in 2015 vijftig jaar. Naar aanleiding van dit jubileum zijn er verschillende acties gepland waarbij het eigen archief aan de basis ligt. PACKED vzw volgt hierbij het project van Floris Vanhoof van nabij op. Met het videoarchief en een resem beeldbuizen zal hij een installatie maken die opgesteld wordt in de hal van de Beursschouwburg. Op vrijdag 6 februari vindt de officiële doop van de videomuur plaats.

PACKED vzw

Contour: 'digitaliseren' van dvd's

Activiteiten: Contour Mechelen is een kunstorganisatie die zich toelegt op de creatie en presentatie van bewegend beeld. In de onpare jaren organiseert het sinds 2003 de Biënnale voor Bewegend Beeld. Tijdens de pare jaren worden er projecties en installaties in de publieke ruimte getoond. Door deze activiteiten heeft Contour veel videomateriaal op dvd verzameld. Omdat dvd geen duurzame drager is, worden de videobestanden nu overgezet naar een betere drager. PACKED vzw heeft Contour reeds een tool aangereikt. In januari 2015 wordt het plan van aanpak besproken. Contour trekt vrijwilligers aan voor dit project.

PACKED vzw

Floris Vanhoof: organisatie geluidsarchief (onder voorbehoud)

Activiteiten: In april 2015 zal Floris Vanhoof een nieuwe computer kopen. Dit is de ideale gelegenheid om na te denken over een betere mappenstructuur. Daarnaast zullen we ook werken aan de organisatie van zijn muziekarchief. Iedere avond speelt Floris op zijn zelfgebouwde analoge, modulaire synthesizer. Hij creëert hierbij speciale klanken die hij niet meer kan herspelen. Daarom neemt hij elke avond alles op. Zijn geluidsarchief is op deze manier zeer groot en het is moeilijk om de juiste bestanden terug te vinden.

PACKED vzw

Unfold: documenteren van het ontwerpproces (onder voorbehoud)

Activiteiten: Unfold is een design studio dat met 3D-printers werkt. Centraal in hun filosofie staat de vraag naar wat de rol van de designer is in een wereld waarin het productieproces veel meer digitaal verloopt. Voor de ontwerp van hun creaties gebruiken ze verschillende soorten (obscure) software. Er zijn regelmatig stagiairs en freelancers aan het werk die met nog andere software werken. Daarnaast is het voor de designers moeilijk om de bestanden van de stagiairs en freelancers te identificeren. Daarom zal in dit pilootproject het documenteren van het ontwerpproces centraal staan en zullen er richtlijnen voor stagiairs en freelancers opgesteld worden om rommelige archieven te vermijden.

PACKED vzw i.s.m. CVAa

Collegium Vocale Gent: digitalisering radio-opnames (onder voorbehoud)

Activiteiten: Bij Collegium Vocale Gent houdt een stagiair zich onder meer bezig met de digitalisering van oude radio-opnames. In februari 2015 brengt PACKED vzw hen een eerste bezoek om hen te adviseren bij het digitaliseren van de opnames en het beheer van het digitale archief.

PACKED vzw