04 september 2015

PACKED vzw organiseert een workshop over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties bij iMAL. Als voorbereiding werd alvast gestart met het in kaart brengen van het iMAL-archief.

Workshop: 29 oktober

  • TRACKS-workshop (Bert Lemmens & Sanne Van Bellingen)

10u-13u

De voormiddag gaat zowel in op de uitdagingen waarop je botst wanneer je digitale documenten en andere bestanden op korte en lange termijn wil bewaren als op welke strategieën je daarbij kan volgen. We geven je de basisprincipes mee van duurzaam en digitaal archiveren. Wat is digitaal? Wat is duurzaam? En wat is duurzaam digitaal archiveren?

Een van die case studies gaat over het archief van iMAL zelf. Samen met een vrijwilligster wordt het papieren en digitale archief momenteel in kaart gebracht.

  • Ben Fino-Radin

14u30-15u15

Ben Fino-Radin is een museumwerker die is gespecialiseerd in de bewaring van digitale hedendaagse kunst en cultureel erfgoed. Hij is e-depotbeheerder bij de conservatieafdeling bij het Museum of Modern Art in New York, en ook professor aan het Moving Image Archiving and Preservation program van de New York University. Ben Fino-Radin zal spreken over zijn werk voor digitale kunstenaars zoals Jodi, Cory Arcangel, Rafael Rozendaal en Laurie Spiegel. Rekening houdend met zowel de specifieke noden m.b.t. behoud en toegankelijkheid als het budget van de kunstenaars, heeft hij verschillende aanbevelingen ontwikkeld m.b.t. de bewaaromstandigheden, de publieke ontsluiting en de inventarisatie van hun archief. Daarnaast gaf hij ook advies met het oog op het intact en in optimale conditie houden van de werken in afwachting dat deze worden worden verworven door een (collectiebeherende) instelling.

  • Digitale architectuurarchieven (Henk Vanstappen en Wim Lowet)

15u15-16u

Computers spelen ook een voortdurend belangrijker wordende rol in de activiteiten van architecten. Naarmate steeds meer projecten met digitale hulpmiddelen worden ontworpen, klinkt de roep om een duurzame oplossing voor de bewaring van digitale architectuurarchieven luider. Als tweede fase van het project Digitale Architectuurarchieven, deed het CVAa samen met Henk Vanstappen onderzoek naar de analoge en digitale archivering binnen acht moderne architectenbureaus. Welke implicaties heeft de computer voor hoe het archief van de architect er vandaag uitziet? Aan de hand van het pilootproject bij Martine de Maeseneer Architects wordt deze problematiek toegelicht.

  • Cinéma Nova (Nastasia Vanderperren)

16u-16u20

Cinéma Nova is een alternatieve cinema die volledig op vrijwilligers draait. Sinds haar ontstaan in 1997 werd er een aanzienlijke hoeveelheid VHS en andere videotapes en DVD's verzameld. Nova publiceert ook maandelijks een programmakrantje, en haar administratieve archief blijft groeien. In 2014-2015 nam de organisatie de films over van de ABC Cinema en redde ze een deel van het ABC-archief.

Samen met PACKED vzw tracht Nova haar archief aan te pakken. De eerste prioriteiten zijn de digitalisering van de programmabrochures voor online ontsluiting, digitalisering van VHS-cassettes voor intern gebruik en de inventarisatie en bewaring van het ABC-archief.

  • iMAL (Sanne Van Bellingen)

16u20-16u40

Sarah al Dabaghy startte in september als vrijwilliger bij iMAL met het in kaart brengen van het archief en de collectie. Samen met Sanne Van Bellingen (PACKED vzw) vertelt ze hoe ze dit aanpakt. Wat is het resultaat en wat zijn de volgende acties die iMAL kan uitvoeren?

  • FAQ & Vragen

16u40-17u

Samen bespreken we aan het einde van deze dag jouw vragen en archiveringsproblemen en zoeken we naar scenario's om deze aan te pakken. We zullen ook ingaan op veelvoorkomende knelpunten bij kunstenaars en kunstenorganisaties. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de case studies.

De workshop is gratis. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar sanne@packed.be

Praktisch: 29/10, 10-17u

iMAL, Koolmijnenkaai 30, Brussel

Taal: Engels

Symposium: 30-31 oktober

Als vervolg op de samenwerking tussen PACKED vzw en iMAL over Cultural Heritage in the Digital Age, dat van start ging begin 2015, wordt op 30 en 31 oktober een internationaal symposium georganiseerd. Het symposium gaat in op de uitdagingen van de bewaring van born digital kunst en hun publieke toegankelijkheid.

With: Erkki Huhtamo (FI), Baruch Gottlieb & Philipp Tögel (DE, Vilem Flusser Archive), Emmanuel Guez (FR, pamal.org), Gaby Wijers (NL, Lima), Valérie Perrin (FR, Espace Gantner), Jon Ippolito (US, re-collection), Ben Fino-Radin (US, MoMA), John Langdon & Anna Henry (UK, Tate Modern), Céline Thomas & Chu Yin Chen (FR, BnF - Univ.Paris 8), Geoffrey Brown (US, indiana.edu), Clarisse Bardiot (FR/BE,rekall.fr), Olia Lialina (DE), Dragan Espenschied (US/DE, Rhizome.org), Klaus Rechert (DE,Univ.Freiburg - bwFLA), Jason Scott (US, Internet Arcade - archive.org).

Voor meer info: http://www.imal.org/en/preservationsymposium

Registreren kan online: http://www.imal.org/nl/preservationsymposium/register (met ook mogelijkheid tot reservatie van een lunch)

Schedule

Het gedetailleerde programma vind u op de website van iMAL: http://www.imal.org/nl/preservationsymposium/programme

Friday 30 October: 09:00 – 18:00

Saturday 31 October: 09:00 – 17:00

Taal: Engels