10 maart 2015

Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds het nieuwe Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om subsidies te krijgen, moet je voortaan goed voor je archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doe je dat: goed voor je archief zorgen?

Het AMVB snelt de Brusselse kunstensector op 1 en 8 juni ter hulp met twee gratis workshops en advies op maat.

"De zorg voor het eigen archief wordt een basisvoorwaarde voor een structurele ondersteuning", staat er te lezen in de memorie van toelichting bij het nieuwe Kunstendecreet. Vele kunstorganisaties zitten met de handen in het haar. Want wat is archief en hoe moet je er (goed) voor zorgen?

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) geeft op maandagen 1 en 8 juni een antwoord op deze vragen tijdens de gratis workshops 'Papieren archief' en 'Digitaal archief'. Beide thema's zullen heel praktisch worden toegelicht.

Het AMVB biedt bovendien aan de deelnemers van de workshops advies op maat. Voorafgaand aan de workshops bekijken we ter plaatste de grootste knelpunten. Zo worden de workshops afgestemd op de noden en bieden we oplossingen voor jouw archiefproblemen. Elke deelnemer krijgt een archiefaudit op maat in de vorm van een verslag mee. Hierin staan concrete tips en acties die je kan ondernemen om je archiefbeheer te optimaliseren.

Praktisch

  • Workshop papieren archief
    Maandag 1 juni 2015 van 10u tot 16u
    Locatie: AMVB, Arduinkaai 28 1000 Brussel
  • Workshop digitaal archief
    Maandag 8 juni 2015 van 10 tot 16u
    Locatie: AMVB, Arduinkaai 28 1000 Brussel

Inschrijven kan via lien.ceuppens@amvb.be voor 1 april 2015. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt en enkel toegankelijk voor Brusselse kunstorganisaties. Snel zijn is dus de boodschap!

Meer info?
Surf naar www.amvb.be of bel 02 209 06 03