16 september 2014

Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds het nieuwe Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om werkingssubsidies te krijgen, moet je voortaan goed voor je archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doe je dat: goed voor je archief zorgen?

Het AMVB snelt op 3 en 17 november ter hulp met twee gratis workshops archiefbeheer.

“De zorg voor het eigen archief wordt een basisvoorwaarde voor een structurele ondersteuning", staat er te lezen in de memorie van toelichting bij het nieuwe Kunstendecreet. Vele kunstorganisaties zitten met de handen in het haar. Want wat is archief en hoe moet je er (goed) voor zorgen?

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) geeft op maandagen 3 en 17 november een antwoord op deze vragen tijdens de gratis workshops 'Papieren archief' en 'Digitaal archief'. Beide thema's zullen heel praktisch worden toegelicht.

Het AMVB biedt bovendien aan de deelnemers van de workshops advies op maat. Voorafgaand aan de workshops bekijken we ter plaatste de grootste knelpunten. Zo worden de workshops afgestemd op de noden en bieden we oplossingen voor jouw archiefproblemen.

Praktisch

  • Workshop papieren archief
    Maandag 3 november 2014 van 9u30 tot 17u
    Locatie: wordt later meegedeeld
  • Workshop digitaal archief i.s.m. expertisecentrum PACKED vzw
    Maandag 17 november 2014 van 9u30 tot 17u
    Locatie: AMVB, Arduinkaai 28 1000 Brussel

Inschrijven kan via lien.ceuppens@amvb.be voor 6 oktober 2014. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt, snel zijn is de boodschap!

Meer info?

Surf naar www.amvb.be of bel 02 209 06 03