19 mei 2015

Op 23 juni vindt bij BRONKS het tweede TRACKS-ontmoetingsmoment plaats voor kunstenaars, kunstenorganisaties, cultureel erfgoedwerkers en alle andere geïnteresseerden in kunstenerfgoed. Nog meer dan tijdens het eerste TRACKS-ontmoetingsmoment in 2014 ligt de klemtoon dit jaar op het delen van ervaringen en kennis omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector.

Schrijf je nu in!

Sinds 2014 is TRACKS, Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector online raadpleegbaar. Aanvullend organiseren de initiatiefnemers van de website regelmatig vormings- en ontmoetingsmomenten.

PACKED vzw, Het Firmament en de andere partners uit het TRACKS-netwerk nodigen kunstenaars en kunstenorganisaties opnieuw uit om aan verschillende tafels, parallel aan elkaar, te vertellen over hun omgang met het eigen archief en/of collectie. Kennis kan gedeeld worden, problemen en tips uitgewisseld en vragen gesteld.

Wat is de meerwaarde van een archief voor een kunstenaar of kunstenorganisatie en haar werking? Hoe kan je als kunstenaar of kunstenorganisatie acties inbouwen je werking? Hoe ga je om met de aangroeiende berg papier, objecten en digitale bestanden? Hoe kunnen deze (her)gebruikt en/of duurzaam bewaard worden? Archiefzorg staat voor vele kunstenorganisaties ingeschreven als subsidievoorwaarde in het Kunstendecreet, maar wat houdt dit concreet in of wat kan de invulling ervan zijn?

Voor ondersteuning en vragen kan je steeds terecht op TRACKS en bij alle organisaties die hieraan meewerken.

Praktisch

 • BRONKS, Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel
 • 23 juni 2015 / 13 - 17u
 • 5 euro inschrijvingsgeld, te betalen aan het onthaal
 • Inschrijven kan voor 22 juni door het invullen van dit formulier.

Voor meer informatie kan je mailen naar sanne@packed.be

Programma

13u

 • Onthaal

13u30

 • Welkomstwoord door jeugdtheater BRONKS
 • Inleiding subsidievoorwaarde 'zorg dragen voor eigen archief' door de afdeling Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Vlaamse Overheid)

14u00 – 16u30

Maak aan verschillende tafels kennis met kunstenaars en kunstenorganisaties die aan de slag zijn gegaan met hun archief en/of collectie. Wissel ideeën en ervaringen uit en ga in gesprek.

Een tafelgesprek duurt ca. 1u, na een pauze wordt er gewisseld. Iedereen kan dus aan twee tafels aanschuiven.

 • Stella Lohaus en Hélène Vandenberghe beheren respectievelijk het archief en de collectie van de beeldende kunstenaars Bernd Lohaus en Philippe Vandenberg. Na de dood van de kunstenaars stelde zich voor beide erfgenamen de vraag wat er met hun artistieke nalatenschap diende te gebeuren; schenken, verkopen, zelf beheren, …? Welke gevolgen heeft dit op financieel, juridisch en historisch vlak? Hoe kan een kunstenaar er zelf voor zorgen dat zijn archief en collectie bewaard blijft na zijn dood? En welke acties kan de overheid en de cultureel-erfgoedsector ondernemen om hem/haar hierin te ondersteunen?
 • Het architectenbureau Martine De Maeseneer Architecten ziet het rijke archief als een grondstof voor nieuw werk, tentoonstellingen, publicaties, promotie, … Welk materiaal maken zij zowel digitaal als fysiek aan en hoe houden ze de grote hoeveelheid bestanden en objecten 'levend'? Het bureau rondde onlangs een project af waarbij de mijlpaaldocumenten bepaald werden. Dit zijn documenten die het ontwerpproces weergeven en voor het bureau belangrijk zijn om permanent te bewaren. Een verslag van dit project vind je alvast bij de Praktijkvoorbeelden.
 • Dit voorjaar onderzoeken PACKED vzw, Het Firmament en Kunstenpunt of een gecoördineerde aanpak mogelijk is voor de digitalisering van audiovisuele archieven in de podiumkunstensector. Er is een grote nood aan de digitalisering van het dit kunstenerfgoed om het veilig te stellen voor de toekomst, maar deze uitdaging overstijgt de capaciteit van individuele organisaties en personen. Samen met VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering) en Ultima Vez bespreken we de problematiek, de mogelijkheden en de uitdagingen. Zie ook voor meer informatie ook volgend nieuwsbericht.
 • Momenteel loopt in M HKA de tentoonstelling 'Jan Fabre, Stigmata, Acties & Performances 1976–2013'. De tentoonstelling vertrekt vanuit de performancevideo's, die worden geconserveerd door LIMA, een organisatie in Amsterdam die zich inzet voor de duurzame toegang tot mediakunst. LIMA en Angelos vertellen over de samenwerking tusen de twee organisaties m.b.t. de bewaring, preservering en digitalisering van het audiovisuele archief. Waarom koos Angelos ervoor om dit deel van het archief onder te brengen bij LIMA en welke voor- en/of nadelen heeft dit als gevolg?
 • Theater aan Zee (TAZ) bestaat in 2016 twintig jaar. Ter gelegenheid hiervan wil het festival aan de slag gaan met haar archief. Het archiefmateriaal werd reeds verzameld en beschreven, maar TAZ wil op deze feesteditie ook haar geschiedenis tonen en ontsluiten voor het grote publiek. Welke acties plant TAZ en welke weg werd reeds afgelegd? Zijn er naast het indienen van een aanvraag voor een subsidie op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet voor een ontwikkelingsgericht project alternatieven voor het financieren van een dergelijk archieftraject?
 • Collegium Vocale Gent viert in 2020 haar vijftigjarig bestaan, een ideale gelegenheid om de eigen historiek onder de aandacht te brengen. Het ensemble is zich bewust van de rol die haar erfgoed daarin kan spelen en neemt een aantal stappen om de zorg voor dat erfgoed te bevorderen. Op dit moment is een deel van het archief geschoond, geselecteerd en herverpakt, met het oog op een overdracht. De rest van het archief volgt. Maar waar ze tot nog toe op de hulp van een stagiair konden rekenen voor al dit werk, komt dit nu terug op de schouders van de vaste medewerkers terecht. Hoe pak je als organisatie dit werk voorafgaand aan een overdracht naar een cultureel-erfgoedinstelling aan? Hoe plan je dit in in je dagelijkse werking en wat komt er allemaal bij kijken?

Achteraf wordt iedereen uitgenodigd voor een drankje in de BRONKS-bar.